Prediker

Prediker


  • Gratis e-book
  • PDF, EPUB en MOBI
  • Op voorraad, klaar om te verzenden
  • Op voorraad

Het thema van het boek is wijsheid. Geen aangeboren wijsheid of intellect, maar een wijsheid die door schade en schande verkregen is. De Prediker – niemand minder dan koning Salomo – deelt zijn ervaringen met ons in dit boek. Hij bestudeerde alles om zich heen, is bij boeren en arbeiders langsgegaan, observeerde rijk en arm, was aanwezig in rechtszalen, op begrafenissen en bruiloften. Zijn wijsheid is niet gebaseerd op oppervlakkige waarneming, maar op diepgaand onderzoek. Dit heeft hem tot deze heldere conclusie gebracht: er is niets blijvend of duurzaam ‘onder de zon’. Alles is slechts beperkt houdbaar en heeft slechts een kortstondige uitwerking.

 

Over de auteur

Ger de Koning werd geboren in 1948 en onderging een spirituele vernieuwing in 1966. Sport was zijn passie. Zelfs na zijn bekering bleef dat een tijdje zo, totdat hij rond 1970 besefte dat de Heer Jezus recht had op zijn hele leven. Sinds die complete toewijding zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God zijn passie geworden. Het lezen en bestuderen van Gods Woord bracht in hem een diep verlangen om het te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van gelovigen voor de opbouw van Gods gemeente, met bijzondere zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit leidde tot het schrijven van heldere maar diepgaande verklaringen van alle bijbelboeken en verschillende bijbelse onderwerpen, waarvan er meerdere zijn vertaald naar andere talen. Verder waren er talloze gelegenheden om het Woord van God te onderwijzen tijdens bijbelstudies, lezingen en conferenties, zowel in eigen land als daarbuiten.

De Heer heeft hem een vrouw gegeven, Willy, die een onschatbare hulp voor hem is. Zonder haar zou hij dit werk niet kunnen doen. Ze trouwden in 1975 en kregen van de Heer zes kinderen en eenentwintig kleinkinderen.

Wellicht ook interessant