Genesis

Genesis


  • Gratis e-book
  • PDF, EPUB en MOBI
  • Op voorraad, klaar om te verzenden
  • Op voorraad

We vinden in het boek Genesis het begin van alle dingen, zoals het ontstaan van de hemel en de aarde, de instelling van huwelijk en gezin, de eerste zonde en als gevolg daarvan de dood en het offer voor de zonde. Het ontstaan van God zullen we er tevergeefs in zoeken. God heeft geen begin. Hij is de eeuwige God Die “in het begin was” (Jh 1:1).

De manier waarop God Zich persoonlijk in dit boek aan mensen bekendmaakt, is indrukwekkend. Hij spreekt vertrouwelijk met hen, zoals een man met zijn vrienden omgaat. Zo komt Hij bij Adam in de koelte van de avond, maakt Hij Noach Zijn voornemen over de zondvloed bekend en bezoekt Hij Abraham en spreekt met hem. Het boek eindigt met de geschiedenis van Jozef. Daarin hebben we een indrukwekkend beeld van de verwerping van Christus en Zijn uiteindelijke regering over de wereld.

Over de auteur

Ger de Koning werd geboren in 1948 en onderging een spirituele vernieuwing in 1966. Sport was zijn passie. Zelfs na zijn bekering bleef dat een tijdje zo, totdat hij rond 1970 besefte dat de Heer Jezus recht had op zijn hele leven. Sinds die complete toewijding zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God zijn passie geworden. Het lezen en bestuderen van Gods Woord bracht in hem een diep verlangen om het te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van gelovigen voor de opbouw van Gods gemeente, met bijzondere zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit leidde tot het schrijven van heldere maar diepgaande verklaringen van alle bijbelboeken en verschillende bijbelse onderwerpen, waarvan er meerdere zijn vertaald naar andere talen. Verder waren er talloze gelegenheden om het Woord van God te onderwijzen tijdens bijbelstudies, lezingen en conferenties, zowel in eigen land als daarbuiten.

De Heer heeft hem een vrouw gegeven, Willy, die een onschatbare hulp voor hem is. Zonder haar zou hij dit werk niet kunnen doen. Ze trouwden in 1975 en kregen van de Heer zes kinderen en eenentwintig kleinkinderen.

Wellicht ook interessant