De eerste brief aan de Korinthiërs

De eerste brief aan de Korinthiërs


  • Gratis e-book
  • PDF, EPUB en MOBI
  • Op voorraad, klaar om te verzenden
  • Op voorraad

Dit is de tweede brief van het Nieuwe Testament. In de eerste brief van het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen, gaat het vooral om je persoonlijke verhouding tot God. In de eerste brief aan de Korinthiërs gaat het over de gemeente en onze plaats daarin. Deze brief sluit daarom goed aan op de brief aan de Romeinen.

De gelovigen in Korinthe gaan met veel zaken niet goed om, bijvoorbeeld met het huwelijk en het avondmaal. Over al die zaken schrijft Paulus in deze brief aan hen. Wij hebben daardoor nu een brief in de Bijbel waarin we kunnen lezen hoe God wil dat we met elkaar en met zaken als huwelijk en avondmaal omgaan. Alles wat in deze brief staat, is nu nog even actueel als toen

Over de auteur

Ger de Koning werd geboren in 1948 en onderging een spirituele vernieuwing in 1966. Sport was zijn passie. Zelfs na zijn bekering bleef dat een tijdje zo, totdat hij rond 1970 besefte dat de Heer Jezus recht had op zijn hele leven. Sinds die complete toewijding zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God zijn passie geworden. Het lezen en bestuderen van Gods Woord bracht in hem een diep verlangen om het te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van gelovigen voor de opbouw van Gods gemeente, met bijzondere zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit leidde tot het schrijven van heldere maar diepgaande verklaringen van alle bijbelboeken en verschillende bijbelse onderwerpen, waarvan er meerdere zijn vertaald naar andere talen. Verder waren er talloze gelegenheden om het Woord van God te onderwijzen tijdens bijbelstudies, lezingen en conferenties, zowel in eigen land als daarbuiten.

De Heer heeft hem een vrouw gegeven, Willy, die een onschatbare hulp voor hem is. Zonder haar zou hij dit werk niet kunnen doen. Ze trouwden in 1975 en kregen van de Heer zes kinderen en eenentwintig kleinkinderen.

Wellicht ook interessant