De brief aan de Hebreeën

De brief aan de Hebreeën


  • Gratis e-book
  • PDF, EPUB en MOBI
  • Op voorraad, klaar om te verzenden
  • Op voorraad

Iemand heeft de brief aan de Hebreeën terecht ‘de brief van de geopende hemel’ genoemd. In deze brief richt de schrijver je aandacht op een geopende hemel. En wat zie je daar, of beter gezegd, Wie zie je daar? Christus. Je ziet Zijn heerlijkheden als God en Zijn heerlijkheden als Mens, want Hij is zowel volmaakt en waarachtig God als volmaakt en waarachtig Mens.

De schrijver laat zien dat het hele oudtestamentische eredienst is vervuld in Christus. Dat maakt deze brief van groot belang voor onze dagen. Hij leert ons om naar het christendom te kijken met Gods ogen. Je zult leren hoe God gediend en aangebeden wil worden, waardoor je tegelijk kunt afwijzen wat daarmee niet in overeenstemming is.

Over de auteur

Ger de Koning werd geboren in 1948 en onderging een spirituele vernieuwing in 1966. Sport was zijn passie. Zelfs na zijn bekering bleef dat een tijdje zo, totdat hij rond 1970 besefte dat de Heer Jezus recht had op zijn hele leven. Sinds die complete toewijding zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God zijn passie geworden. Het lezen en bestuderen van Gods Woord bracht in hem een diep verlangen om het te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van gelovigen voor de opbouw van Gods gemeente, met bijzondere zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit leidde tot het schrijven van heldere maar diepgaande verklaringen van alle bijbelboeken en verschillende bijbelse onderwerpen, waarvan er meerdere zijn vertaald naar andere talen. Verder waren er talloze gelegenheden om het Woord van God te onderwijzen tijdens bijbelstudies, lezingen en conferenties, zowel in eigen land als daarbuiten.

De Heer heeft hem een vrouw gegeven, Willy, die een onschatbare hulp voor hem is. Zonder haar zou hij dit werk niet kunnen doen. Ze trouwden in 1975 en kregen van de Heer zes kinderen en eenentwintig kleinkinderen.

Wellicht ook interessant