De brief aan de Galaten

De brief aan de Galaten


  • Gratis e-book
  • PDF, EPUB en MOBI
  • Op voorraad, klaar om te verzenden
  • Op voorraad
In deze brief schrijft Paulus, net als in zijn brief aan de Romeinen, over rechtvaardiging op grond van geloof. Alleen schrijft hij hier aan gelovigen die ertoe neigden deze geweldige waarheid van zijn kracht en zegen te beroven door de wet weer in hun leven in te voeren. Wie dat doet, tast de volmaaktheid van het werk van Christus aan. In een gloedvol betoog schrijft Paulus in deze brief een glasheldere verdediging van de rechtvaardiging op grond van geloof alleen, zonder werken van de wet. Hij toont op niet tegen te spreken wijze aan hoe onverenigbaar wet en genade zijn. Tevens laat hij zien dat geloof en wet als middelen om voor God gerechtvaardigd te worden elkaar volledig uitsluiten. De brief aan de Galaten is dan ook een indrukwekkende, onmisbare aanvulling op die aan de Romeinen.

Over de auteur

Ger de Koning werd geboren in 1948 en onderging een spirituele vernieuwing in 1966. Sport was zijn passie. Zelfs na zijn bekering bleef dat een tijdje zo, totdat hij rond 1970 besefte dat de Heer Jezus recht had op zijn hele leven. Sinds die complete toewijding zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God zijn passie geworden. Het lezen en bestuderen van Gods Woord bracht in hem een diep verlangen om het te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van gelovigen voor de opbouw van Gods gemeente, met bijzondere zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit leidde tot het schrijven van heldere maar diepgaande verklaringen van alle bijbelboeken en verschillende bijbelse onderwerpen, waarvan er meerdere zijn vertaald naar andere talen. Verder waren er talloze gelegenheden om het Woord van God te onderwijzen tijdens bijbelstudies, lezingen en conferenties, zowel in eigen land als daarbuiten.

De Heer heeft hem een vrouw gegeven, Willy, die een onschatbare hulp voor hem is. Zonder haar zou hij dit werk niet kunnen doen. Ze trouwden in 1975 en kregen van de Heer zes kinderen en eenentwintig kleinkinderen.

Wellicht ook interessant