1 Koningen

1 Koningen


  • Gratis e-book
  • PDF, EPUB en MOBI
  • Op voorraad, klaar om te verzenden
  • Op voorraad

De boeken 1 en 2 Koningen zijn in het Hebreeuwse Oude Testament één boek. In 1 Koningen (en ook in 2 Koningen) zien wij het koningschap zoals dat aan de mens is toevertrouwd en waardoor hij op de proef wordt gesteld. We zien hoe de koning en met hem het volk steeds verder van God afwijken.

We zien ook dat God profeten zendt om Zijn volk tot Hem terug te laten keren. In 1 Koningen is dat vooral Elia. Het optreden van deze man Gods is indrukwekkend. Elia is een voorbeeld hoe elk van ons een mens Gods kan zijn in een tijd van verval, waarin ook wij leven.

 

Over de auteur

Ger de Koning werd geboren in 1948 en onderging een spirituele vernieuwing in 1966. Sport was zijn passie. Zelfs na zijn bekering bleef dat een tijdje zo, totdat hij rond 1970 besefte dat de Heer Jezus recht had op zijn hele leven. Sinds die complete toewijding zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God zijn passie geworden. Het lezen en bestuderen van Gods Woord bracht in hem een diep verlangen om het te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van gelovigen voor de opbouw van Gods gemeente, met bijzondere zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit leidde tot het schrijven van heldere maar diepgaande verklaringen van alle bijbelboeken en verschillende bijbelse onderwerpen, waarvan er meerdere zijn vertaald naar andere talen. Verder waren er talloze gelegenheden om het Woord van God te onderwijzen tijdens bijbelstudies, lezingen en conferenties, zowel in eigen land als daarbuiten.

De Heer heeft hem een vrouw gegeven, Willy, die een onschatbare hulp voor hem is. Zonder haar zou hij dit werk niet kunnen doen. Ze trouwden in 1975 en kregen van de Heer zes kinderen en eenentwintig kleinkinderen.

Wellicht ook interessant