Zekerheid van het geloof - Omgaan met momenten van twijfel

Man met geloof

Het boek 'Zekerheid van het geloof' behandelt essentiële vragen en moeilijkheden met betrekking tot de zekerheid van het geloof. Het verkrijgen van zekerheid in ons geloof is van cruciaal belang voor een gezond geestelijk leven volgens Dr. Joel Beeke. Door middel van Bijbelse inzichten wil hij zijn lezers helpen om tot een dieper begrip van en vertrouwen in hun geloof te komen.

Hoe om te gaan met momenten van twijfel in het geloof


In tijden van twijfel is het belangrijk om terug te grijpen naar de fundamenten van het geloof. Zoals het boek 'Zekerheid van het Geloof' benadrukt, bepaalt een gezond geloof ook de gezondheid van ons begrip over het geestelijke leven. In zijn boek herinnert Dr. Joel Beeke ons eraan dat twijfel een natuurlijk onderdeel is van geloofsgroei en dat het zoeken naar zekerheid een proces is. Dr. Beeke beschrijft dat gelovigen hun zekerheid van het geloof tijdelijk kunnen verliezen op verschillende manieren. Mogelijkheden die hij benoemt zijn nalatigheid in het onderhouden van die zekerheid of door het vallen in een zonde die het geweten aan kan tasten en de Heilige Geest kan bedroeven. Hij legt uit dat er een directe relatie is tussen geloof en zekerheid, waarbij een sterk geloof geneigd is om een sterke zekerheid te omarmen, terwijl een zwak geloof geneigd is om een zwakke zekerheid te hebben. 


In zijn boek benadrukt Dr. Beeke ook dat ware zekerheid geworteld is in meerdere verschillende aspecten, zoals de waarheid en betrouwbaarheid van Gods Woord, de oefeningen van het geloof, de toepassing van beloften, de onderscheiding van inwendige bewijzen en het getuigenis van de Geest. Beeke benoemt een uiting hiervan: "Zekerheid gaat samen met heilig vrezen en beven (Fil. 2:12), met ootmoed en een sobere beoordeling van zichzelf (Luk. 1:46-48)."


Hulp in geloofszekerheid

Bemoediging in de zoektocht


De zekerheid van het geloof wordt ondersteund door Gods beloften, die beschreven zijn in de Bijbel. Het belang van het putten van vertrouwen uit die beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven, staat hoog in het vaandel. In 'Zekerheid van het geloof' worden Bijbelteksten zoals Romeinen 8:38-39 en Johannes 10:27-29 benoemd om bemoediging te bieden aan gelovigen die worstelen met deze zekerheid. Deze Bijbelteksten herinneren ons eraan dat niets ons kan scheiden van de liefde van God en dat Hij ons eeuwig leven heeft beloofd. Dr. Beeke ondersteunt dit zelf ook met een bemoediging. "Degenen echter die werkelijk in de Heere Jezus Christus geloven en Hem oprecht liefhebben, die zich inspannen om met een goed geweten voor Zijn aangezicht te wandelen, kunnen in dit leven de verzekering ontvangen dat ze behouden zijn", zegt hij.


Verschillende werken van auteurs worden aangehaald om te bemoedigen in de zekerheid van het geloof. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De rol van geloof in het verkrijgen van zekerheid, wat wordt behandeld door auteurs John Bunyan en Anthony Burgess.
  • De relatie tussen rechtvaardiging en zekerheid, wat wordt behandeld door William Ames en Robert Bolton.
  • De noodzaak van vertrouwen en instemming met Gods beloften voor het verkrijgen van zekerheid, zoals aangehaald in verschillende werken.

Deze voorbeelden en meer worden aangekaart om aan te tonen dat geloofszekerheid haalbaar is en wat de verschillende kanalen zijn om die zekerheid te verankeren.


Leren over zekerheid in Christus

De Puriteinse benadering


De Puriteinen hadden een diepgaande overtuiging en begrip van de zekerheid van het geloof. Door middel van hun geschriften en benaderingen, zoals beschreven in het boek, kunnen we leren hoe zij twijfelende gelovigen begeleidden naar een diepere zekerheid in Christus. Ze geloofden dat zekerheid in het geloof behoort tot de ‘normale’ stand van een gezond geestelijk leven. Daarom schreven ze veel om twijfelende gelovigen hulp te bieden. Dr. Joel Beeke schrijft over hen: "Zij [de Puriteinen] waren daarom van mening dat de zekerheid niet slechts iets is dat hoogst zelden voorkomt. Integendeel, zij behoort tot de ‘normale’ stand van een gezond geestelijk leven."


Dr. Beeke bespreekt hoe de Puriteinen het Heilig Avondmaal zagen als een bevordering van zekerheid in hun geloof. Ze geloofden dat tienduizenden mensen beweerden dat Christus hun Zaligmaker was, maar toch weinig of geen tekenen vertoonden van geestelijk ontwaken uit de dood. Verschillende Puriteinse auteurs en hun werken worden genoemd die de relatie tussen het Heilig Avondmaal en de zekerheid van het geloof in de Puriteinse gedachte duidelijk maken.


Over de auteur


Dr. Joel Beeke was vanaf de oprichting in 1995 tot 2023 president van het Puritan Reformed Theological Seminary. Momenteel is hij kanselier van het seminarium en hoogleraar systematische theologie en homiletiek. Hij is predikant van de Heritage Reformed Congregation in Grand Rapids, Michigan (sinds 1986), redacteur van de Puritan Reformed Journal en de Banner of Sovereign Grace Truth, bestuursvoorzitter van Reformation Heritage Books, president van Inheritance Publishers en vice-president van het Nederlands Hervormd Vertaalgenootschap.


Nu beschikbaar


Het e-book 'Zekerheid van het Geloof' van Joel Beeke is nu beschikbaar om te lenen in de webshop. Wil je meer inzicht krijgen in de zekerheid van het geloof en groeien in jouw relatie met God? Leen het e-book hieronder en ontdek de zekerheid van het geloof, geschreven door een ervaren en toegewijde auteur. Leer om te gaan met twijfel en groei in je geloof door dit inspirerende e-book te lezen!

Zekerheid van het geloof


‘Ik weet wel dat de Heere in mijn leven begonnen is, maar ik heb geen zekerheid!’ Deze klacht is regelmatig te horen. Iemand die dit zegt, bedoelt dat hij de zekerheid mist dat hij werkelijk een kind van God is.


Dit boek gaat uitvoerig in op de kwestie van de zekerheid van het heil. De puriteinen waren van mening dat deze zekerheid behoort tot de ‘normale’ stand van een gezond geestelijk leven. Ze schreven daarom veel om twijfelende gelovigen op een pastorale manier te helpen om tot zekerheid te komen. Ze hadden daarbij de bedoeling om hen tot Christus te leiden, in Wie de volle zekerheid te vinden is.


Dr. Joel Beeke schreef jaren geleden een proefschrift over dit onderwerp. Vanaf die tijd is hij voortdurend met de kwestie van de zekerheid van het heil bezig geweest. Dit boek is de vrucht van een jarenlange bezinning.