Wegwijzers in kinderloosheid: geloof, ondersteuning en empathie in 'Wijs ons Uw wegen'

Bezwaarde man

Voel mee met koppels zonder kinderen, waar we de diepe gevoelens, uitdagingen, maar ook hoop verkennen die ze ervaren. Dit boek, 'Wijs ons Uw wegen', deelt lezingen en gedachten die troost en begrip bieden aan zowel degenen die met ongewenste kinderloosheid te maken hebben, als hun geliefden. Met de focus op het vinden van begeleiding en positiviteit in moeilijke tijden, kan dit boek een waardevolle bron van steun en begrip zijn voor iedereen die met kinderloosheid te maken heeft.

Hoe geloof in Jezus troost en betekenis biedt aan echtparen die te maken hebben met kinderloosheid


Geloof in God biedt betekenis en troost aan ongewenst kinderloze echtparen volgens 'Wijs ons uw wegen' door hen te wijzen op het ontvangen van het Kind, Jezus Christus, als een bron van troost, bemoediging en verwachting, ongeacht de omstandigheden van kinderloosheid. Het boek benadrukt dat het leven niet alleen draait om het krijgen van biologische kinderen, maar om het ontvangen van hét geestelijke Kind, Jezus Christus, die troost en hoop biedt in alle situaties. Zoals 'Wijs ons Uw wegen' beschrijft: "Naar hét Kind. Dat Kind te ontvangen geeft troost, bemoediging en verwachting, hoe het leven dan ook gaat." Er wordt benadrukt dat het geloof in Jezus Christus als het geestelijke Kind een diepere betekenis en troost kan bieden aan kinderloze echtparen, omdat zij door hun geloof verbonden zijn met een bron van onveranderlijke liefde en hoop.


Het geloof helpt kinderloze echtparen om hun situatie te zien in het licht van Gods voorzienigheid en genade. Door te vertrouwen op Gods leiding en Zijn belofte van genoegdoening, kunnen zij leren om hun ongewenste kinderloosheid over te geven en te rusten in de wetenschap dat Gods genade hen genoeg is, zoals beschreven in 2 Korintiërs 12:9: "Mijn genade is u genoeg." Kortom, het geloof in Jezus biedt kinderloze echtparen extra betekenis en troost. Dit gebeurt door hen te wijzen op de diepere dimensie van het ontvangen van Jezus Christus als het ware Kind, dat hoop en vreugde brengt te midden van hun uitdagingen.De rol van psychologische ondersteuning bij ongewenste kinderloosheid


In 'Wijs ons uw wegen' wordt professionele psychologische ondersteuning benadrukt als een belangrijk aspect bij het omgaan met kinderloosheid. Het bieden van begeleiding en hulp door psychologen kan een waardevolle bron van steun zijn voor kinderloze echtparen en hun omgeving. Het kan helpen bij het verwerken van emoties, het omgaan met onzekerheden en het vinden van manieren om met de situatie om te gaan.


Zo wordt er bijvoorbeeld beschreven hoe een lezing over 'Ongewenst kinderloos, wat doet het je' een echtpaar erg heeft geraakt en hen heeft geholpen om hun gevoelens een naam te geven. Ze zijn uiteindelijk lid geworden van de vereniging Revoke (Reformatorische Vereniging van Kinderloze Echtparen) en hebben ervaren dat de psychologische ondersteuning hen troost en begeleiding biedt op hun levensweg. De drempel voor hen om psychologische hulp te zoeken werd overwonnen, en ze hebben geleerd om te vertrouwen op God als hun Gids en Licht op hun levenspad.


Professionele psychologische ondersteuning kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën, het verbeteren van communicatie binnen relaties en het versterken van veerkracht. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van omstanders, zoals ouders, vrienden en kerkenraden, in het begrijpen en ondersteunen van kinderloze echtparen. Daarom kan professionele psychologische ondersteuning een cruciale rol spelen bij het omgaan met ongewenste kinderloosheid door het bieden van deskundige begeleiding, het bevorderen van emotionele welzijn en het ondersteunen van groei en veerkracht in dit soort uitdagende situaties.Empathisch omgaan met kinderloze echtparen door familie, vrienden en gemeenteleden


Familie, vrienden en gemeenteleden kunnen een waardevolle bron van steun zijn voor kinderloze echtparen. Het boek bespreekt de rol die omstanders van kinderloze echtparen kunnen hebben en wat praktische invullingen kunnen zijn. Boven alles blijkt het belangrijk om begrip en medeleven te tonen voor wat deze echtparen ervaren. Het creëren van een sfeer van openheid waarin zij zich gesteund voelen en hun emoties kunnen delen, is essentieel. Daarnaast is het van belang om te erkennen dat kinderloosheid een diepgaande impact kan hebben op het geloofsleven van het echtpaar.


Hoe kunnen familie, vrienden of gemeenteleden dit praktisch invullen? Volgens 'Wijs ons Uw wegen' is het belangrijk om te luisteren naar de behoeften van het echtpaar, hen te omringen met liefde en begrip. Maar ook om hen te helpen om hun vertrouwen op God te blijven stellen, zelfs te midden van hun ongewenste kinderloosheid, wordt er besproken. "Dit gaat over het hart. Er is wederzijds respect voor de verschillende gevoelens nodig." Het is cruciaal om hen te bemoedigen en te helpen hun focus te houden op hun relatie met God, ongeacht de omstandigheden. Er wordt dus juist aangemoedigd om compassie te tonen en zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de ervaringen en gevoelens van degenen die te maken hebben met ongewenste kinderloosheid.Over de auteur


Ds. H. Zweistra (1950) is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente op Urk. Daarvoor diende hij de gemeenten van Wouterswoude, Maartensdijk, Leerbroek, Elspeet en Nederhemert.Ontdek meer in 'Wijs ons uw wegen'


Wil je meer weten over de inzichten en overdenkingen die "Wijs ons uw wegen" biedt? Leen dan nu het e-book in onze webshop door hieronder op de knop 'E-book lenen' te klikken!

Wijs ons uw wegen


Gods wegen lopen vaak anders dan wij denken. Dat is zeker het geval als een echtpaar uitziet naar de kinderzegen en als deze uitblijft. Wat een vragen kunnen er in het hart leven. Waarom gebeurt dit? Moet je maar afwachten of mag je ingrijpen? En kan een leven zonder kinderen zinvol zijn?


Ook familie, vrienden, predikanten en ambtsdragers die om kinderloze echtparen heen staan, hebben zo hun vragen. Hoe moet je een kinderloos echtpaar aanspreken? Wanneer is het gemis verwerkt? Wat betekent het huwelijksformulier voor hen?


Deze uitgave wil kinderloze echtparen ondersteunen en handreikingen geven aan mensen die hen omringen. Om met elkaar de bede op te zenden: ‘Heere, wijs ons Uw wegen.’


'Wijs ons Uw wegen' is samengesteld naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen (Revoke). Het boek bevat naast Bijbelstudies ook prachtige natuurfoto's.