Vernieuwd en onveranderd - Een inspirerend boek over geloof en homoseksualiteit

Geloof vertrouwen

In het boek 'Vernieuwd en onveranderd', geschreven door Rachel Gilson, wordt een cruciale vraag aangesneden: hoe kan iemand die zich als christen aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht, een leven in geloof leiden zonder zijn of haar seksuele oriëntatie te verloochenen?


In het boek wordt het thema van homoseksualiteit en geloof op verschillende manieren behandeld. Er wordt aandacht besteed aan de slogan "born this way" en wordt er tegenover gesteld dat door wedergeboorte in Christus, gelovigen Hem gaan gehoorzamen. Het boek benadrukt dat christenen met een homoseksuele oriëntatie een belangrijke bediening hebben. Daarnaast wordt er ingegaan op de Bijbelse verzen die betrekking hebben op seksuele verlangens en begeerten, en wordt er gevraagd hoe deze moeten worden geïnterpreteerd. Er wordt ook aandacht besteed aan de ervaringen van verschillende individuen, zowel degenen die geen verandering ervaren in hun homoseksuele oriëntatie ondanks hun inspanningen om dit te veranderen, als degenen die wel getuigen van een blijvende verandering in hun seksuele begeerten.


Dit boek biedt dus een uitvoerige verkenning van dit onderwerp en reikt waardevolle inzichten aan voor iedereen die hiermee worstelt of te maken heeft.

Leven in geloof en waarheid


Het boek benadrukt dat homoseksueel georiënteerde christenen, net als iedereen, genade en waarheid nodig hebben. Rachel Gilson geeft aan in haar boek: "Dat ieder van ons, ongeacht onze seksuele oriëntatie, op een zeker moment dezelfde genade en waarheid nodig heeft en die ook moet krijgen." Zij weerspiegelt de boodschap van hoop en geloof die centraal staat in het christendom.


Hoop vinden in onveranderde verlangens


Het boek erkent dat seksuele verlangens niet altijd veranderen, maar het biedt hoop voor iedereen, ongeacht hun seksuele oriëntatie. Gilson zegt: "Homoseksueel georiënteerde christenen die God verkiezen boven seks en romantiek geven blijk van hetzelfde vertrouwen en dezelfde dure gehoorzaamheid." Zij benadrukt het belang van vertrouwen op God en Zijn leiding, zelfs wanneer verlangens niet veranderen en de gehoorzaamheid als een dure prijs voelt.


Gelovig en gelukkig leven


Gilson benadrukt wel dat het mogelijk is om als homoseksueel georiënteerde christen een leven van geloof en een gelukkig leven te leiden. Zij geeft met vreugde aan: "Wat een geweldige gelegenheid om te getuigen van het leven dat mogelijk is als je met Christus bent verenigd." Zij moedigt dan ook aan in haar boek om Jezus centraal te stellen in het leven en te vertrouwen op zijn genade en waarheid. Dat onderstreept namelijk de kracht van een leven gewijd aan Jezus, ongeacht seksuele oriëntatie.


Diepere betekenis en doel


Gilson zegt ook dat homoseksueel georiënteerde christenen een diepere betekenis en doel kunnen vinden door zich volledig aan Jezus over te geven. Ze benadrukt in 'Vernieuwd en onveranderd': "Zelfverloochening heeft alleen waarde als onderdeel van volledige overgave aan Jezus." Dit aspect nodigt uit tot een leven van afhankelijkheid van de Geest en een kostbaar getuigenis van het werk van Christus.


Reviews: de impact van 'Vernieuwd en onveranderd'


"Dwars tegen alle stromen in zet Rachel Gilson een eeuwenoude en haarscherpe analyse neer over haar eigen leven. Het leven is niet makkelijk. Voor homoseksuele mensen niet en voor heteroseksuele mensen niet. En Rachel laat het echt niet mooier voorkomen dan het is. Ze kent de diepe strijd om het idee los te laten dat romantiek en passie niet essentieel zijn maar de bereidheid van je hart om te dienen, te respecteren en lief te hebben. Zij heeft een duidelijke keuze voor Jezus gemaakt.

Het boek is een korte en duidelijke uiteenzetting van de keuzes die Rachel heeft gemaakt met aanbevelingen aan ieder die met seksueel anders georiënteerde broeders en zusters te maken heeft en voor kinderen van God die zelf op zoek zijn naar hun plek binnen de gemeente van Jezus. Wat mij raakt is de fijngevoeligheid waarmee zij haar keuzes presenteert."


Zoals deze review aangeeft, heeft dit boek de lezer van binnen geraakt. De anonieme review beschrijft het boek als een diepgaande analyse van een persoonlijk leven. Het prijst de fijngevoeligheid waarmee de auteur haar keuzes presenteert en de waardevolle aanbevelingen die ze doet voor lezers die soortgelijke uitdagingen ervaren.


Over de auteur: Rachel Gilson


Rachel Gilson woont momenteel in Boston en werkt voor Cru in het leiderschapsteam voor theologische ontwikkeling en cultuur. Ze heeft een Master of Divinity van het Gordon-Conwell Theological Seminary. Ze is de auteur van "Born Again This Way: Coming Out, Coming to Faith, and What Comes Next," en haar werk is gepubliceerd in publicaties zoals Christianity Today, The Gospel Coalition en Desiring God.


Ze heeft een passie voor Grieks, Hebreeuws, theologie, literatuur en het transformerende werk van de Geest in haar eigen leven, dat vaak rommelig is. Haar reis met Jezus begon tijdens haar eerste jaar aan Yale College, waar ze in 2007 afstudeerde met een graad in geschiedenis, nadat ze haar relatie met haar vriendin uit de middelbare school had verbroken.


Haar leven als christen is verre van perfect geweest, maar Jezus is altijd trouw aan haar gebleven. Ze is al twaalf jaar getrouwd met Andrew en ze hebben samen een dochter.


Ontdek meer over geloof en homoseksualiteit


Wil je dieper ingaan op het onderwerp van geloof en homoseksualiteit? Dan is het boek 'Vernieuwd en onveranderd' een absolute must-read. Het biedt waardevolle inzichten en perspectieven voor iedereen die zoekt naar de balans tussen geloof en seksuele oriëntatie. Leen het e-book vandaag nog in onze webshop door hieronder te gaan naar 'E-book lenen' en ontdek de kracht van genade en waarheid, zoals Rachel Gilson zelf zo mooi stelt.

Vernieuwd en onveranderd


Als je jezelf als christen aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, kun je dan een gelovig en gelukkig leven leiden? Absoluut, zo laat Rachel Gilson zien. In dit boek beschrijft ze haar eigen onverwachte levensreis. Als tiener kwam ze openlijk uit voor haar homoseksuele oriëntatie, enkele jaren later kwam ze plotseling tot geloof. Vervolgens deed ze de pijnlijke ervaring op dat haar seksuele voorkeur niet veranderde.


Rachel behandelt veel vragen waarmee homoseksueel georiënteerde christenen worstelen: Ben ik veroordeeld tot een leven vol eenzaamheid? Hoe stel ik me op in vriendschappen? Zullen mijn verlangens ooit veranderen? Heeft dit alles een groter doel? 'Vernieuwd en onveranderd' is een bemoediging voor christenen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. Bovendien is het een inspirerend getuigenis voor ieder van ons, ongeacht onze seksuele oriëntatie.