Veilig bij jou - Het belang van begrip en verbinding in een huwelijk

Verbinding in een huwelijk

In het boek 'Veilig bij jou', geschreven door Sofieke van Olst, wordt het belang van het begrijpen van elkaars behoeftes voor hechting in een relatie benadrukt. Het biedt inzichten en oefeningen om een emotioneel veilige verbinding met je partner op te bouwen. Dit boek is een waardevolle bron voor iedereen die zijn of haar relatie wil versterken en meer verbinding wil ervaren. In deze blog bespreken we enkele belangrijke thema's uit het boek en delen we een aantal inzichten.

Veilig bij jou


'Veilig bij jou' benadrukt het belang van een veilige verbinding tussen partners en hoe dit kan leiden tot een stabiel huwelijk. Volgens het boek zijn er zeven pijlers voor een goede relatie en een aantal kenmerken van een goede relatie. Daarnaast worden opdrachten en stappen aangeboden om negatieve patronen te doorbreken en een hechtere band te creëren.


Het belang van begrip in een huwelijk

Begrijp jij jouw partner?


Het begrijpen van elkaars behoeftes voor hechting is essentieel voor het creëren van een emotioneel veilige relatie. Het boek geeft aan dat bijvoorbeeld mannen zich vaak niet compleet geaccepteerd voelen door hun partner, wat leidt tot verwijdering in plaats van een veilige verbinding. Door ruimte te geven aan de behoeftes van beide partners, kunnen veel problemen worden voorkomen. Van Olst biedt praktische opdrachten en vragen om stil te staan bij deze emotionele behoeftes en zo de band tussen partners te versterken.


Van Olst geeft bijvoorbeeld aan in haar boek: "Jullie zijn geroepen om elkaar te zegenen, te bemoedigen en op te bouwen. De positieve spiraal in gang zetten, zodat we zegen zullen beërven! Het kan helpen en verbindend werken om samen je schuld voor God te belijden en Zijn hulp in te roepen. Hij heeft het beloofd tijdens jullie trouwdienst dat Hij jullie ‘Zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht’."


In 'Veilig bij jou' wordt uitgelegd dat partners elkaar beter kunnen begrijpen door ruimte te creëren voor elkaars verhaal en emotionele behoeften. Ze kunnen stilstaan bij elkaars angsten en behoeften en als luisterende partner oprecht luisteren en erkenning geven. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de behoeften van de ander en te proberen te begrijpen wat de ander nodig heeft. Door open gesprekken te voeren en tijd vrij te maken om met elkaar mee te leven, kunnen partners een hechtere band opbouwen, geeft van Olst in haar boek.


Diepere verbinding door het vermijden van hechtingstrauma's

Wat zijn dat en hoe vermijd je ze?


Het vermijden van hechtingstrauma's in een relatie legt de basis voor een diepere emotionele verbinding tussen partners volgens het boek. Maar wat zijn hechtingstrauma's precies? Van Olst legt uit: "Er kan sprake zijn van een relatietrauma, waardoor iemand zich niet meer écht kan of wil geven. Op het moment van een crisis werden de hechtingsbehoeften niet beantwoord en dit vernietigt op zo’n moment elk gevoel van veiligheid en vertrouwen."


Als de verbinding en hechting tussen jou en je partner niet soepel verlopen, kan dit leiden tot hechtingsangst. Het is van cruciaal belang om deze angsten te herkennen en er openlijk over te communiceren. Door elkaars behoeftes te begrijpen en actief te luisteren, kan een veilige band ontstaan. Dit bevordert een diepere emotionele verbinding en een gevoel van wederzijdse acceptatie en begrip. 


Van Olst geeft een voorbeeld van waar je voor moet zoeken: "Het is belangrijk om samen dit patroon of deze destructieve cirkel duidelijk te krijgen. Het gaat dan om gesprekken waarvan je voelt dat ze emotioneel geladen zijn of worden." Vanaf dit punt kunnen de partners samen verder gaan werken. Er staan ook vragen en opdrachten bij om partners hier verder bij te helpen in hun huwelijk.


Veranderende dynamiek en groei van begrip


Het herkennen van problematiek in de hechting en verbinding kan de dynamiek van een huwelijk veranderen. Het kan ook meteen bijdragen aan een gevoel van acceptatie tussen partners. Door bewust te zijn van elkaars hechtingsbehoeftes en -angsten, kunnen partners elkaar beter ondersteunen. Het uitspreken van concrete behoeftes en het bespreken van mogelijke oplossingen schept een sfeer van begrip. Van Olst: "Nog beter is het om zo concreet mogelijk te verwoorden wat je man of vrouw kan doen." En voor de andere partner: "Spreek uit dat je wilt bieden waar je man of vrouw om vraagt. Neem hier rustig de tijd voor." Dit legt een basis voor een sterke en veilige relatie waarin beide partners kunnen gaan floreren.


Over de auteur


Sofieke van Olst, auteur van 'Veilig bij jou', is een ervaren preventiewerker en psychosociaal hulpverlener bij Stichting De Vluchtheuvel. Ze heeft ook de opleiding tot EFT-relatietherapeut gevolgd. Haar expertise en ervaring maken haar een betrouwbare bron op het gebied van relaties en hechtingsproblematiek.


E-book lenen


Wil je meer inzicht krijgen in het belang van begrip en verbinding in een huwelijk, of jouw huwelijk een boost geven? Dan is het e-book 'Veilig bij jou' zeker een aanrader om te lezen. Dit boek biedt waardevolle inzichten, samen met praktische tips en verdiepingsvragen om een emotioneel veilige relatie op te bouwen. Het e-book is verkrijgbaar in onze webshop en kan daar worden geleend. Klik op de knop 'E-book lenen' voor directe toegang tot het e-book.

Veilig bij jou


Zie je mij wel echt? Weet je wat mij ten diepste bezighoudt? Steun je mij als ik je nodig heb? Ben ik eigenlijk goed genoeg voor jou? Accepteer je mij zoals ik ben? Je zult de vragen herkennen, want je bent mens. En als mens kennen we de behoefte om ons emotioneel veilig te weten. Het huwelijk mag zo’n veilige plek zijn, waar je begrepen en gezien wordt. Daarvoor is wel werk aan de winkel.


Met behulp van dit Bijbels gefundeerde boekje ga je nadenken over jullie eigen patronen die voor verwijdering zorgen. Maar je gaat ook werken aan je emotionele band, door te focussen op elkaars hechtingsbehoeftes. Kijk elkaar eens wat vaker diep in de ogen en écht in het hart. Je wordt gelukkig van een emotioneel veilige relatie!


Dit praktische boekje, met opdrachten om samen te bespreken, is gebaseerd op de Emotionally Focused Therapy (EFT).