U ook hier?! - Een inspirerend boek over hoop en herstel

Vrouw rood kruis

Dit boek gaat over de impact van gedwongen prostitutie en de inzet van mensen die deze vrouwen helpen en ondersteunen. Daarnaast wordt de rol van geloof benadrukt, met verwijzingen naar Bijbelse verhalen en de steun van God in moeilijke tijden.

Het boek roept vragen op over gender, hulpverlening, geloof en maatschappelijke betrokkenheid, en nodigt ons uit om na te denken over onze eigen rol in het helpen van anderen in nood.


Dit aangrijpende boek vertelt het verhaal van Daria, een jonge vrouw uit Roemenië die extreme trauma's heeft doorstaan, waaronder seksueel misbruik en geweld. Ondanks haar pijn vindt ze kracht en moed om haar verhaal te delen. Een inspirerend verhaal van veerkracht en hoop.

Effectieve hulp in prostitutie

Hoe de verschillende genderrollen persoonlijke hulp kunnen bieden


Het boek benadrukt de rol van mannen en vrouwen in de context van de seksindustrie en hulpverlening aan sekswerkers. Het beschrijft hoe mannen en vrouwen verschillende benaderingen hebben in het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Mannen worden gezien als hoopgevender en praktischer in het bieden van oplossingen en ideeën voor een betere toekomst, terwijl vrouwen meer gericht zijn op empathie en medeleven. Het boek onthult ook hoe mannen een ander perspectief kunnen bieden en het beeld dat vrouwen van mannen hebben kunnen veranderen.


Een citaat uit het boek illustreert dit: "Mannen geven een extra dimensie aan het gesprek. Het lijkt wel of ze meer hoop bieden aan de vrouwen. Niet alleen door sneller met praktische oplossingen te komen en ideeën voor een betere toekomst, maar ook omdat ze het beeld dat deze vrouwen van mannen hebben onderuithalen." Er wordt benadrukt hoe mannen een positieve invloed kunnen hebben op de vrouwen in de seksindustrie door hun aanwezigheid en benadering.


Het boek werpt ook licht op de genderrollen en -verschillen die een rol spelen in de seksindustrie en hoe deze bijdragen aan de kwetsbaarheid en beschadiging van vrouwen. Het benadrukt de noodzaak van onvoorwaardelijke liefde en trouw in het bieden van hulp aan vrouwen die vaak slachtoffer zijn van misbruik en uitbuiting. Daarnaast wordt de hypocrisie rondom gender en seksualiteit in de samenleving aan de kaak gesteld, waarbij het boek kritisch kijkt naar de dubbele standaarden en tegenstrijdigheden die hierbij naar voren komen.De rol van maatschappelijk werk en geloof in de hulpverlening aan prostituees


In het boek wordt beschreven dat maatschappelijk werk en geloof een belangrijke rol spelen in de hulpverlening aan prostituees. Maatschappelijk werkers gaan de straat op om contact te leggen met prostituees, gesprekken aan te knopen en hulp te bieden. Ze proberen de vrouwen te ondersteunen en te helpen bij het vinden van een andere, betere toekomst. Daarnaast wordt benadrukt dat geloof een bron van kracht en steun kan zijn voor zowel de hulpverleners als de prostituees zelf. Het geloof kan een rol spelen in het bieden van hoop, vergeving en een gevoel van gemeenschap.

Een citaat uit het boek dat de rol van geloof in de hulpverlening benadrukt is: "Als je niet op het bloot let, maar met Jezus’ ogen kijkt naar de mens achter al die schijnvrolijkheid, dan wordt de Rosse Buurt de kerk." Het geloof helpt om voorbij de oppervlakkige aspecten te kijken en de mens achter de situatie te zien. Het geloof is een bron van compassie en liefde en kan bijdragen aan het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor prostituees die hulp nodig hebben.


Onconventionele maatregelen om prostitutie te verminderen en hoop te bieden


In het boek wordt de hulpverlening aan vrouwen in de prostitutie benaderd vanuit een onconventioneel perspectief, waarbij de auteur als man actief betrokken is bij het ondersteunen van prostituees. Er wordt weerstand ervaren vanuit verschillende kanten, zowel vanuit de samenleving als vanuit christelijke organisaties die met prostituees werken. De auteur benadrukt echter het belang van respectvolle benadering en het bieden van hulp zonder oordeel. Er wordt ingegaan op de persoonlijke verhalen van vrouwen die in de prostitutie beland zijn en de complexe situaties waar zij mee te maken hebben.


De schrijver legt uit: "Mannen hebben de schande gebracht over de vrouwen, dus zijn het ook de mannen die het herstel en de genezing kunnen brengen." Hij benadrukt de verantwoordelijkheid van mannen om bij te dragen aan het herstel en de ondersteuning van vrouwen die in de prostitutie werken. Het boek pleit voor een verandering van mentaliteit en roept op tot meer betrokkenheid van mannen bij het bieden van hulp aan prostituees.


De auteur legt uit dat het niet vanzelfsprekend is dat mannen zich inzetten voor vrouwen in de prostitutie, maar dat het wel een waardevolle bijdrage levert aan het herstel en de genezing van deze vrouwen. Door persoonlijke betrokkenheid en respectvolle benadering kunnen mannen een verschil maken in het leven van prostituees. Het boek benadrukt het belang van empathie, begrip en ondersteuning zonder veroordeling, en moedigt mannen aan om actief deel te nemen aan het bieden van hulp aan vrouwen in de prostitutie.Reviews

Ik opende het boek en binnen de kortste keren stroomde er al tranen over m’n wangen van verdriet maar ook van geluk. Om een compleet inzicht te krijgen over de situatie van vrouwen die gedwongen in de prostitutie moeten werken, raad ik je zeker aan dit boek te gaan lezen! - Anoniem
Leest makkelijk en opent ogen voor de wereld áchter de prostitutie! - Anoniem


Over de auteur


Bevlogen, enthousiast, passie, menselijke betrokkenheid, een geestelijk vader, verbinder, een netwerker. Dit zijn maar enkele woorden die Frits Rouvoet omschrijven. Frits handelt vanuit het christelijk geloof, daar ligt de kern van zijn passie, zijn doen en laten. Christenen brengen goed nieuws en moeten dat ook doen naar mensen die misschien niet meteen in een structuur of hokje passen. Christenen kunnen het verschil maken in persoonlijke levens. Dit kunnen zij doen door schouder aan schouder te staan naast elkaar. Bright Fame is een van de stichtingen waarvoor Frits zich samen met zijn vrouw Jacqueline ten volle inzet.Lees 'U ook hier?!'


Ben je geïnteresseerd in het hele verhaal? Je kunt dit boek eenvoudig lezen door op de knop 'E-book lenen' te klikken. Laat je meeslepen door de verhalen van moed en doorzettingsvermogen, en ontdek hoe er een verschil wordt gemaakt in het leven van deze vrouwen.

U ook hier?!


Als een journalist die zijn reportages met je deelt, zo leest dit boek over het werk van Frits Rouvoet en zijn organisatie Bright Fame onder prostitueés op de Wallen. Door hun jarenlange, oprechte zorg voor deze vrouwen zijn Frits en zijn vrijwilligers er inmiddels bekende gezichten.


Zo zitten Frits en een vrijwilligster op een avond na hun ronde over de Wallen in een bruin café, als luidruchtig de kroegdeur opengaat. Vanachter het tochtgordijn verschijnt het zwaar opgemaakte gezicht van Maria. Ze hebben zojuist nog met haar in het peeskamertje gesproken. Als ze Frits ziet zitten, roept Maria: ‘Jezus, jij ook hier?!’ De barkeeper reageert direct: ‘Dat is Jezus niet, hoor.’ Ad rem antwoordt Maria: ‘Nee, maar ze werken wel samen!’


In U ook hier?! wordt het werk van Bright Fame van alle kanten belicht. Dat levert kleurrijke verhalen op en een eerlijke blik achter de schermen van een vaak schimmige wereld, zonder veroordeling maar met hoop voor de toekomst.


Als er één gebied is waar het Evangelie levens verandert, één groep mensen voor wie Jezus hart heeft, dan zijn het deze vrouwen. U ook hier?! laat zien hoe groot de impact kan zijn als er in deze oversekste maatschappij mensen zijn die met de ogen van Jezus naar hen kijken en die schouder aan schouder naast hen staan.