Toegewijd leven: een verkenning van toewijding aan God

toewijding vrouw

Het lied ‘Keep my life and let it be, consecrated Lord to Thee’ (Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer) wordt tot op de dag van vandaag over de hele wereld gezongen. De dichter van dit lied, Frances Ridley Havergal (1836-1879), kreeg tijdens haar leven veel reacties waaruit bleek dat velen het eens waren met de inhoud, maar worstelden ze met de vraag hoe een leven in toewijding aan God in het dagelijks leven uitzag.


In haar boek 'Toegewijd leven' wordt daarom het concept van toewijding aan God en praktische stappen om dat te uiten uitgebreid behandeld. Het biedt inzichten en principes die ons kunnen helpen om een diepere verbinding met Christus te ervaren, zelfs te midden van uitdagingen. Dit boek kan helpen om onze relatie met God te versterken door het concept van toewijding beter te begrijpen en toe te passen en daarom onze roeping als christenen in deze wereld beter te vervullen.

Diepere verbinding met Christus in tijden van uitdaging


Toewijding aan God kan ons helpen om een diepere verbinding met Christus te ervaren, zelfs in het midden van uitdagingen. Het boek benadrukt het belang van het afstemmen van onze wil op de wil van God en het volledig toewijden van ons hart aan Hem. Hierdoor kunnen we Gods leiding en troost altijd ervaren, zelfs in moeilijke tijden. Zoals de auteur schrijft: "Christus eist een hartelijke toewijding van de wil en Hij zal ons stap voor stap leren wat dat betekent voor onze daden". Door ons volledig toe te wijden aan God, kunnen we een diepere verbinding met Christus ervaren en Zijn vrede en vreugde in ons leven ontvangen.


In het boek wordt benadrukt dat in tijden van uitdaging, het belangrijk is om bewust te zijn van onze handelingen en keuzes. Ridley Havergal stelt dat we moeten nadenken over de dingen die we oppakken en vasthouden, en of deze in overeenstemming zijn met de wil van Jezus. Ze moedigt aan om ons leven te richten op de eer van de Heere en om compromisloze woorden over God en Zijn werken te spreken, zelfs in moeilijke tijden.


Toewijding aan God en verrijking van relaties


De principes van toewijding aan God hebben een positieve invloed op al onze relaties, zowel met God als met anderen. Wanneer we ons hart toewijden aan God, worden we geleid door Zijn liefde en genade. Dit stelt ons in staat om liefdevol en genadig met anderen om te gaan. Zoals Ridley Havergal benadrukt: "Zelfs intelligent gepraat over algemene onderwerpen door iemand die belijdt velen te voeden, kan een struikelblok zijn voor een belangstellend kind, voor zoekende jongeren en nadenkende ouderen". Door toegewijd te leven, kunnen we anderen juist inspireren en bemoedigen in hun geloofsreis, en zo onze relaties versterken en verrijken. Dit acht zij hoger dan intelligent gepraat.


Praktische stappen naar toewijding en roeping


Het boek biedt ook praktische stappen die we kunnen nemen om een leven van toewijding aan God te leiden. 

Het begint met de uitnodiging om bij God in dienst te komen en de erkenning dat het begrijpen van de betekenis ervan een blijvende ontwikkeling is. Het vraagt een hartelijke toewijding van de wil en gehoorzaamheid aan de stapsgewijze instructie van Christus over wat dit betekent voor onze daden. Vervolgens worden symbolische beelden gebruikt om de relatie met God te beschrijven. Open handen worden bijvoorbeeld genoemd als een symbool van het ontvangen van het goede van God en trouwe handen als een symbool van ondersteuning en weerhouding.


Belangrijk bij het beginnen van deze stappen, is het erkennen van Gods aanspraak op ons leven en het overgeven van onszelf aan Zijn wil. In het boek wordt beschreven: "Vervolgens eist Hij ons op, omdat Hij ons liefheeft en verlangt Hij dat wij geheel en al aan Zijn wil worden overgeleverd". Ridley Havergal benadrukt ook belang van dagelijkse gebeden, het lezen van de Bijbel en het dienen van anderen als concrete manieren om onze toewijding aan God te tonen. Deze stappen helpen ons om onze roeping als christenen te vervullen en een positieve impact te hebben in deze wereld.


Over de auteur: Frances Ridley Havergal


Frances Ridley Havergal was schrijver van religieuze gedichten en liederen, met enkele zeer bekende gezangen op haar naam. Ook was zij een geleerde in de Griekse en Hebreeuwse tekst, maar zij stond vooral bekend om haar toewijding aan de Heere Jezus Christus. In december 1873 wijdde ze haar leven toe om de Heere Jezus te dienen, op welke manier dan ook. Eén van die manieren werd als snel duidelijk toen ze een tehuis bezocht, een paar kilometer van de plek waar ze opgroeide. Daar woonden ongelovigen, maar ook gelovigen die niet met de Heere leefden. Tijdens haar verblijf van vijf dagen bad ze of God haar wilde helpen om een ieder van hen tot de Heere Jezus te leiden. Op de vijfde en laatste dag, 4 februari 1874, kon ze schrijven hoe een ieder van hen de Heere Jezus als hun Verlosser hadden leren kennen. 


Toegewijd leven nu beschikbaar


Wil je meer lezen over toewijding aan God en hoe dit ons kan helpen om een vervuld en betekenisvol leven te leiden? Het e-book "Toegewijd leven" is nu beschikbaar in onze webshop. Leen het vandaag nog en ontdek de waardevolle inzichten en principes die je kunnen inspireren in je geloofsreis.

Toegewijd leven 


Het lied ‘Keep my life and let it be, consecrated Lord to Thee’ (Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer) wordt tot op de dag van vandaag over de hele wereld gezongen. De dichter van dit lied, Frances Ridley Havergal (1836-1879), kreeg tijdens haar leven veel reacties waaruit bleek dat velen van harte instemden met de inhoud, maar tegelijk worstelden met de vraag hoe zo’n leven in toewijding aan God gestalte te geven.


Als reactie schreef zij dit boekje, dat nu voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnt. De overtuiging dat een toegewijd leven zegen brengt voor jezelf en je omgeving, weet zij over te brengen op een wijze die ook vandaag nog aanspreekt en uitdaagt.