Stilte in de storm - Het vinden van rust en vertrouwen in God

Vrouw strand

Het boek 'Stilte in de storm' behandelt het thema van het vinden van rust en vertrouwen in God te midden van moeilijke tijden. Het verkent hoe geloof en overgave aan God ons kunnen helpen om vrede te vinden, zelfs wanneer het leven ons uitdaagt. Dit boek is waardevol voor iedereen die op zoek is naar geestelijke groei en troost in tijden van storm.

God vertrouwen in moeilijke tijden

Bijbelteksten die houvast bieden


In moeilijke tijden kunnen we God vertrouwen, zoals 'Stilte in de storm' zegt: "Voed je geloof en je twijfel zal verhongeren." Door te geloven dat God ons zijn kracht en troost biedt, kunnen we standvastig blijven, zelfs in de stormen van het leven. Bijbelteksten zoals Hebreeën 11 benadrukken het belang van geloof als basis van hoop en overtuiging van onzichtbare waarheden. Psalm 46 herinnert ons eraan dat God onze toevlucht en kracht is, zelfs te midden van chaos en onrust.


Bij ziekte of verlies kunnen teksten zoals Johannes 11, waar Jezus Lazarus uit de dood opwekt, ons hoop en troost bieden. Jezus' woorden "Ik ben de Opstanding en het Leven" herinneren ons eraan dat geloof in Hem ons eeuwig leven schenkt. Het besef dat God ondanks onze angsten en twijfels altijd bij ons is, zoals beschreven in Psalm 30, kan ons helpen om standvastig te blijven en ons vertrouwen op Hem te stellen.


In deze teksten vinden we houvast en bemoediging, wetende dat God ons niet alleen laat in onze strijd. Door ons geloof te versterken en ons vast te klampen aan Gods beloften, kunnen we de stormen van het leven doorstaan en Gods trouw ervaren, zoals de schrijfster zegt: "Ons geloof wankelt weleens, maar Gods trouw nooit!"Bijbelse principes voor vertrouwen op God

Praktische toepassingen voor dagelijks leven


De Bijbel moedigt gelovigen aan om te vertrouwen op God, zelfs tijdens geloofscrisissen en moeilijke stormen in het leven. Het verhaal van Jozef in Genesis illustreert hoe God zelfs situaties van kwaad en tegenspoed kan gebruiken voor een groter doel en hoe Jozef ondanks zijn moeilijkheden vasthield aan Gods beloften.

Marijke geeft aan dat we in ons dagelijks leven deze principes kunnen toepassen door ons te richten op Gods beloften, zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn. Door te blijven vertrouwen op Gods soevereiniteit en goedheid, zelfs als we geen antwoorden hebben op onze vragen, kunnen we standvastig blijven in ons geloof. We kunnen ons laten leiden door de woorden van Paulus in 2 Timotheüs 4:7-8, waarin hij spreekt over het behouden van geloof en het uitzien naar de beloning die God belooft aan degenen die volharden.

De schrijfster bemoedigt ons: "Als je de draad kwijt bent, kun je erop vertrouwen dat God altijd de touwtjes in handen heeft". Ze herinnert ons eraan dat zelfs in tijden van verwarring en onzekerheid, we kunnen vertrouwen op Gods leiding en voorzienigheid. Door ons geloof te blijven verankeren in Gods beloften en door te vertrouwen op Zijn plan, kunnen we vrede vinden te midden van de stormen van het leven.


Hoe we vrede met Jezus kunnen ervaren ondanks dagelijkse uitdagingen


In de stormen van het leven kunnen we zingen en vrede ervaren door ons te richten op Jezus en ons geloof in Hem te versterken. Door in Hem te blijven en ons vertrouwen op Hem te stellen, kunnen we vrede vinden te midden van de uitdagingen die we dagelijks tegenkomen. De schrijfster zegt dat het belangrijk is om ons niet te laten leiden door angst of paniek, maar juist ons geloof te versterken en moed te houden, wetende dat Jezus de wereld heeft overwonnen en ons aanmoedigt om standvastig te blijven.

Haar bemoediging is: "Houd moed! Ik heb de wereld met alle ellende die daarin is – overwonnen." Ondanks de stormen die we doormaken, Jezus heeft al overwonnen en dat we daarom op Hem kunnen bouwen voor vrede en rust te midden van de uitdagingen van het leven. Door ons geloof te blijven verankeren in Jezus en zijn beloften, kunnen we zingen in de storm en vrede ervaren die de wereld ons niet kan geven.


Reviews


Het is een prachtig boek met veel goed bruikbare tips en persoonlijke ervaringen. Een aanrader voor iedereen die in een storm belandt of cadeau te doen aan iemand die het moeilijk heeft. - Anoniem

Dit is een heel mooi boek wat je enorm kan bemoedigen als je door een 'storm' gaat. Ik heb een burn-out gehad en dit boek heeft mij echt geholpen. Het helpt je om te reflecteren in die storm. Ik werd er zeer door bemoedigd! Ze neemt je mee om vanuit bijbels oogpunt te kijken hoe je in die 'storm' kunt volhouden, wat je ervan kan leren en hoe de bijbel en het geloof in God je hierbij kan helpen. Ik vind het prettig dat er persoonlijke ervaringen instaan van de schrijfster en elk hoofdstuk eindigt met wat reflectievragen en leuke inspirerende quotes. Die helpen je verder na te denken. Dit is ook een geschikt boek voor bijbelstudies/kringgesprekken of om met je partner samen te doen. - AnoniemOver de auteurMarijke Gootjes heeft ruime ervaring in de psychiatrie en psychosociale hulpverlening, totdat zij in 2011 zelf te maken kreeg met psychische klachten. In die periode is zij gaan schrijven. In eerste instantie voor zichzelf, maar met een groeiend verlangen om de inzichten die zij opdeed – vanuit Gods Woord – te delen met anderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inhoud een pastorale invalshoek heeft. Marijke is na een tijd van herstel begonnen aan een nieuwe fase in haar leven als schrijfster en spreker. Ze is getrouwd met Peter en heeft drie kinderen.Lees 'Stilte in de storm'


Wil je meer lezen over het vinden van rust en vertrouwen in God te midden van de stormen van het leven? Leen dan het e-book 'Stilte in de storm' in onze webshop en ontdek hoe je vrede kunt vinden in Jezus, zelfs in de moeilijkste tijden. Het boek kan geleend worden via de knop 'E-book lenen' hieronder.

Stilte in de storm


Er kunnen allerlei stormen woeden in je leven, maar in het oog van de orkaan is rust. Of het nu gaat om burn-out of een geloofscrisis, het verlies van een dierbare of rouw rondom scheiding of ziekte; met Jezus kun je zelfs midden in de storm vrede ervaren. Maar hoe doe je dat? De Bijbelse principes in dit boek geven houvast en bieden een stevig fundament.


De schrijfster neemt je mee in korte overdenkingen over thema’s als zingen in de storm, troost in de storm en God aanroepen in de storm, en moedigt je aan om niet op te geven. Ze spreekt niet alleen vanuit theorie en kennis van Gods Woord, maar ook vanuit persoonlijke ervaring. Het betreft geen succesverhaal over hoe geweldig alles is als je God kent: juist de worstelingen in het geloof komen aan bod.


Iedere overdenking sluit af met een paar korte vragen bij het onderwerp, een spreuk of gedachte voor verdere reflectie en een lied. Je kunt het boek persoonlijk gebruiken, maar het leent zich ook uitstekend voor een groep of kring.