Stille tijd voor vrouwen - Een waardevol dagboek voor geestelijke groei

Stille tijd

Ben je op zoek naar geestelijke zorg en verzorging te midden van de verschillende levensomstandigheden waar vrouwen mee te maken hebben? Dan is het boek 'Stille tijd voor vrouwen' een waardevolle bron van inspiratie en bemoediging.


Dit boek, samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen, biedt bijbelteksten en overdenkingen van de bekende predikant C.H. Spurgeon (1834-1892) die speciaal gericht zijn op vrouwen. In deze blog wordt uitgelicht hoe dit boek vrouwen kan helpen om hun geloof te versterken en twijfels los te laten, ook in tijden van problemen en ziekte.

In de drukte van het leven, te midden van alle uitdagingen en verantwoordelijkheden die vrouwen dagelijks tegenkomen, is het van belang om een moment van stilte en bezinning te vinden. Voor vrouwen die op zoek zijn naar geestelijke overdenkingen, biedt het boek 'Stille tijd voor vrouwen' een waardevolle bron van inspiratie. Het boek is specifiek ontworpen om vrouwen te ondersteunen in hun geloofsreis, ongeacht de levensomstandigheden waarin ze zich bevinden.


De waarde van Stille tijd voor vrouwen

Tijd voor geestelijke inspiratie


Het boek 'Stille tijd voor vrouwen' biedt vrouwen een bron van geestelijke inspiratie, ongeacht hun levensomstandigheden. Het bevat bijbelteksten en overdenkingen die specifiek zijn afgestemd op de uitdagingen en vragen waar vrouwen mee te maken hebben. Zoals C.H. Spurgeon schrijft: "U, die zegt geen recht te hebben om tot Jezus te komen, Hij roept u om te komen alleen op grond van Zijn woord: ‘Die wil, kome.’" Spurgeon herinnert ons eraan dat Jezus voor iedereen toegankelijk is, ongeacht onze omstandigheden.


Het boek biedt vrouwen de mogelijkheid om tijd apart te zetten voor stille tijd, waarin ze Gods Woord kunnen bestuderen en zich laten voeden door Zijn waarheid. Daarnaast is er de ruimte voor reflectie tijdens het lezen van de overdenkingen die bij Gods Woord geschreven zijn door C.H. Spurgeon. Het boek moedigt vrouwen aan om tijd vrij te maken voor stille tijd en reflectie, waarin ze zich kunnen voeden met Gods woord en kracht putten uit Zijn waarheid.


Het overwinnen van twijfels en het versterken van geloof


In moeilijke tijden is het vaak een uitdaging om vast te houden aan ons geloof en twijfels los te laten. Maar 'Stille tijd voor vrouwen' biedt bijbelteksten en overdenkingen die specifiek bedoeld zijn om vrouwen te helpen om hun geloof te versterken, zelfs te midden van problemen en ziekte. In een van de overdenkingen wordt Gods creatieve Hand bij het maken van ons lichaam benadrukt wanneer er gesproken wordt over Psalm 139: "David is diep onder de indruk van de liefdevolle zorg van de Heere die Hij bij de schepping van ons lichaam aan ons ten koste heeft gelegd. Hij wil er de Heere voor loven en zegt: 'Wonderlijk zijn Uw werken!' Hij belijdt dat het skelet, dat vorm geeft aan zijn lichaam, door Gods Hand werd samengesteld. Zou deze God, Die ons zo wonderlijk gemaakt heeft vóórdat wij het levenslicht aanschouwden, het werk van Zijn almacht niet in ons voortzetten totdat Hij ons volmaakt heeft?" Met deze woorden bemoedigt de schrijver de lezers. Deze woorden herinneren ons eraan dat we kostbaar en uniek zijn in Gods ogen, zelfs lichamelijk.


Leren van Bijbelse en pastorale ervaringen

Een korte blik op Naomi en Ruth


Door de verhalen van vrouwen in de Bijbel te bestuderen, biedt het boek vrouwen de mogelijkheid om te leren van de ontmoetingen en ervaringen van verschillende Bijbelse vrouwen en die uit het pastoraat. Zo kunnen vrouwen zien hoe geloofszekerheid en zorgzaamheid in verschillende situaties tot uiting kwamen. In de Bijbel vinden we namelijk talloze voorbeelden van vrouwen die hun geloofszekerheid vonden te midden van uitdagingen en beproevingen. Het verhaal van Ruth en Naomi wordt in 'Stille tijd voor vrouwen' als krachtig voorbeeld benoemd van iemand die haar geloof behield en onbaatzuchtig was en wat de effecten daarvan zijn.


"Ongetwijfeld keek Ruth met eerbied en bewondering naar Naomi. De glimp die we van deze vrome vrouw hebben in het boek van Ruth toont ons dat ze een onbaatzuchtige vrouw was. Ze was eerder iemand die rekening hield met de belangen van de ander dan met haar eigen belangen. Zulke mensen winnen zeker bewondering en achting. Wanneer een christen zó leeft dat anderen iets aan hem zien wat ze zelf niet hebben, is dat een manier waardoor ze vaak nieuwsgierig worden naar het christelijke leven." aldus C.H. Spurgeon. Dit boek biedt ook inzichten en overdenkingen vanuit het pastoraat, waarbij vrouwen kunnen leren van de ervaringen van anderen en bemoedigd worden in hun eigen geloofsreis.


"Dit dagboek heb ik voor mijzelf gekocht. Het is praktisch geschreven en goed leesbaar. Daarnaast sluit het aan bij de hedendaagse praktijk."


Zoals deze anonieme lezer deelt, is het een praktisch boek praktisch geschreven en behulpzaam als ondersteuning bij het dagelijkse leven. Het is samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen, die zich bewust is van de behoeften van vrouwen in hun zoektocht naar geestelijke groei.


Over de auteur


Charles Spurgeon, geboren in 1834 in Kelvedon, Essex, was een bekende predikant en schrijver. Hij stond bekend om zijn inspirerende preken en trok duizenden toehoorders naar zijn kerk, de Metropolitan Tabernacle in Londen.Hij kwam uit een groot gezin met zeventien kinderen, waarvan er helaas negen op jonge leeftijd overleden. Zowel Charles als zijn broer James werden later predikanten, net als hun vader, John Spurgeon. Hij wordt nog steeds herinnerd als een invloedrijke predikant en schrijver.


Conclusie


Ben je op zoek naar geestelijke zorg en verzorging te midden van de verschillende levensomstandigheden waar vrouwen mee te maken hebben? 'Stille tijd voor vrouwen' is dan een boek dat je niet mag missen. Het biedt een schat aan bijbelteksten, overdenkingen en inzichten die specifiek gericht zijn op de behoeften van vrouwen. Of je nu worstelt met twijfels, geconfronteerd wordt met problemen of ziekte, of gewoon verlangt naar verdieping van je geloof, dit boek biedt een bron van inspiratie en bemoediging. Aarzel niet om het e-book te lenen in onze webshop en ontdek de waardevolle inhoud die je zal helpen in je persoonlijke geloofsreis.

Stille tijd voor vrouwen


Elke dag even stil zijn met de Schrift... Daarbij is dit Bijbelse dagboek dat is samengesteld uit de werken van de bekende predikant C.H. Spurgeon (1834-1892) een goede hulp. Hij had de gave om de boodschap van Gods Woord heel dichtbij te brengen.
In dit dagboek blijkt dat uit het leven van alleenstaanden, echtgenotes, vrouwen zonder kinderen, moeders, weduwen, zieke vrouwen, enzovoort. Het betreft vrouwen uit de Bijbel én ontmoetingen in het pastoraat. Vrouwen die dit dagboek ter hand nemen zullen zichzelf in de vele ‘nadenkmomentjes’ zeker herkennen. 


Dit boek is heel geschikt als Moederdagcadeau.
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.