Leven en sterven met betekenis: lessen van Augustinus

Afhankelijkheid

Het boek 'Sta op en leef' introduceert het thema van goed leven en goed sterven, geïnspireerd door de geschriften en inzichten van de kerkvader Augustinus. Het benadrukt de waarde van het streven naar een gelukkig leven en het belang van een goede voorbereiding op het sterven. 


Het verkent de thema's van hoop, moed, verlies, en de relatie met God in het licht van ziekte en dood. Door te verwijzen naar historische en religieuze contexten, worden lezers uitgenodigd om na te denken over de essentie van het leven en de betekenis van sterven. Dit boek is waardevol om inzicht te krijgen in de eeuwenoude wijsheid van Augustinus en hoe deze relevant kan zijn voor ons moderne leven en onze omgang met sterfelijkheid.

Het goede leven omarmen


Augustinus' gedachtegoed kan ons helpen om het goede leven te omarmen te midden van moeilijkheden, door ons eraan te herinneren dat onze aardse tegenslagen in het licht van het eeuwige leven relatief klein zijn. Zoals in het boek beschreven wordt: "Iedereen heeft tegenslagen in het leven te verduren en die tegenslagen zijn wreed en zwaar. Je huivert soms als je mensen erover hoort praten. Maar in vergelijking met het eeuwige vuur stellen ze absoluut niets voor." 


Door Augustinus' perspectief te omarmen, kunnen we leren om onze moeilijkheden te relativeren en te zien als kansen voor groei en geestelijke ontwikkeling. We kunnen leren om ons te richten op het nastreven van deugdzaamheid, liefde en gemeenschap, wetende dat deze waarden ons uiteindelijk naar een gelukkig en vervuld leven zullen leiden.


Groeien in geloof en afhankelijkheid

Inspiratie uit 'Sta op en leef'


In 'Sta op en leef' kunnen we op verschillende manieren groeien in geloof en afhankelijkheid van God. "Als de dokter wint, is de patiënt gered." Dit citaat illustreert het belang van het overgeven aan Gods genezende kracht en het vertrouwen op Zijn leiding in ons leven. Door ons over te geven aan de 'Dokter', oftewel God, kunnen we genezing en redding vinden voor onze ziel en ons lichaam. Het is een uitnodiging om ons volledig toe te vertrouwen aan Gods zorg en ons geloof te laten groeien door te erkennen dat Hij de bron is van ware genezing en leven.


Daarnaast is het belangrijk om actief bezig te zijn met zowel handenarbeid als het lezen van het Woord van God, zoals voorgesteld in het boek. Door ons bezig te houden met Gods Woord en ons in te zetten voor Zijn werk, kunnen we onze relatie met Hem verdiepen en onze afhankelijkheid van Hem versterken.


Voorbereid zijn op het leven na de dood 

Liefde en afhankelijkheid als leidraad


In het boek wordt benadrukt dat liefde en afhankelijkheid essentiële elementen zijn om voorbereid te zijn op het leven na de dood. Door liefde kunnen we de angst voor de dood overwinnen en hoop putten uit het vooruitzicht om herenigd te worden met onze geliefden in het hiernamaals. Tegelijkertijd benadrukt het boek het belang van afhankelijkheid van God, die ons rust en veiligheid biedt.


Om liefde en afhankelijkheid te integreren in ons leven, moeten we leren om onszelf open te stellen voor anderen, onvoorwaardelijk lief te hebben en tegelijkertijd ons vertrouwen te stellen op God. Dit betekent dat we bereid moeten zijn om te geven en te ontvangen, om kwetsbaar te zijn en om te vertrouwen op de voorzienigheid van God. Door deze balans te vinden tussen liefde voor anderen en afhankelijkheid van God, kunnen we ons voorbereiden op het leven na de dood met een gevoel van vrede en hoop.


Een citaat uit het boek dat dit mooi illustreert is: "Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis." Het benadrukt het vertrouwen en de afhankelijkheid op God voor rust en veiligheid. Door ons te richten op deze liefdevolle afhankelijkheid van God en anderen, kunnen we ons voorbereiden op een leven na de dood dat gekenmerkt wordt door vrede en vertrouwen.


Over de auteur: Hans Alderliesten


Alderliesten begon zijn maatschappelijke loopbaan als projectmedewerker bij de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Hierna werkte hij als onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool in Ede op het gebied van media, religie en cultuur. In 2015 ging hij werken als senior projectleider en onderzoeker bij Movisie en Dementiezorg voor Elkaar. Hij werkt sinds 2022 onder leiding van theoloog Paul van Geest als promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van hem verschenen ook boeken over ziekte, dood en dementie en is gefascineerd op het werk en leven van filosoof en kerkvader Augustinus. Tevens is hij voorzitter van het CDA in Gouda.


Lees 'Sta op en leef' en leer van Augustinus


Dit e-book, 'Sta op en leef: Augustinus over goed leven en goed sterven' door Hans Alderliesten behandelt thema's als goed leven en goed sterven aan de hand van Augustinus' geschriften. Het boek biedt richtlijnen voor zowel het leiden van een goed leven als het op een goede manier verlaten van het leven.

Sta op en leef


In 'Sta op en leef' komen thema's aan de orde die we liever vermijden, maar die aan de orde van de dag zijn in onze gebroken werkelijkheid: ongemak, eenzaamheid, verdriet, ziekte, ongeluk.


De auteur verkent aan de hand van kerkvader-filosoof Augustinus hoe we met teleurstellingen en pijn om kunnen gaan. De nadruk ligt niet alleen op het voorbereiden op de dood, maar ook op het goede leven: een leven in liefde en afhankelijkheid.


Augustinus laat de schijnwerper op Christus vallen: 'Om ons van ziekte te bevrijden, kwam de grote Geneesheer. Hij vernederde Zich tot het aannemen van een sterfelijk lichaam. Hij schreef middelen ter genezing voor. Wie deze middelen tot zich neemt, zal zeker genezen.'


Deze uitgave is voorzien van een woord van aanbeveling door prof. dr. Paul van Geest (Augustinuskenner) en een (beknopte) preek van Augustinus in de bijlage.