God is erbij: Een verhaal van hoop en geloof in vluchtelingenkamp Moria

Vluchtelingen kamp Moria (Copyright: Trouw)

In het boek "Aangespoeld geluk" neemt Tonja Versluis-Markestein ons mee naar het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, waar de voortdurende vluchtelingencrisis in Europa een diepgaande invloed heeft op de zoektocht naar geloof en Bijbelse waarheden onder de vluchtelingen. Tonja heeft uitgebreide ervaring in het werken met vluchtelingen en heeft persoonlijk betrokkenheid bij de situatie in Moria. Met een diep geloof en een hart vol mededogen heeft zij zich ingezet om de verhalen van hoop en geloof van de vluchtelingen in dit boek vast te leggen.

Het boek werpt een licht op de rol van het geloof in het dagelijks leven van de mensen in het kamp en laat zien hoe God zichtbaar wordt te midden van de tragische omstandigheden. Het vertelt ook inspirerende verhalen van bekeringen en doopceremonies die plaatsvinden ondanks de moeilijkheden waarmee de vluchtelingen worden geconfronteerd. In deze blog bespreken we het boek met behulp van 5 veelgestelde vragen over en geven een christelijk perspectief.

 

Hoe beïnvloedt de vluchtelingencrisis geloof in Moria?

 

In het boek wordt beschreven hoe de vluchtelingencrisis een diepgaande invloed heeft op de zoektocht naar geloof en Bijbelse waarheden onder de vluchtelingen in Moria. De auteur benadrukt dat de vluchtelingen geconfronteerd worden met grote onzekerheid, verlies en trauma's. Ondanks deze moeilijkheden blijven velen vasthouden aan hun geloof en zoeken ze naar spirituele troost en hoop. Een citaat uit het boek illustreert dit: "Nog steeds snapt hij niet waarom zijn familie hem is afgenomen... Toch zijn al deze vragen verdrongen naar een lagere rangorde in zijn hoofd. Vanaf het moment dat hij deze tekst las, weet hij het zeker. God is met hem, altijd en overal."

 

Wat is de rol van geloof in Moria's dagelijks leven?

 

Het geloof speelt een centrale rol in het dagelijks leven van de mensen in het vluchtelingenkamp Moria. Ondanks de ontberingen en de uitzichtloze situatie vinden de vluchtelingen troost en kracht in hun geloof. Ze zoeken steun bij elkaar en bidden samen voor Gods zorg en bescherming. Een passage uit het boek beschrijft dit: "Bilal stelt voor om te bidden... Hij bidt vurig of er veel mensen tot geloof mogen komen. Zowel binnen als buiten de muren van het kamp."

 

Hoe toont God zich in Moria's tragiek?

 

Het boek laat zien hoe het werk van God zichtbaar wordt te midden van de tragische omstandigheden in Moria. Ondanks de moeilijkheden en het gebrek aan hoop blijven vluchtelingen het geloof in Jezus Christus omarmen. Ze ervaren Gods aanwezigheid en putten hoop uit hun geloof. Een citaat uit het boek illustreert dit: "Die zekerheid biedt een nieuw perspectief op alle facetten van zijn leven... Hij wist niet welke woorden God van hem verlangde, tot hem te binnen schoot dat er volgens pater Frans maar één volmaakt gebed is."

 

Wat zijn de noden van Moria's vluchtelingen?

 

Het boek belicht de vele uitdagingen en behoeften van de vluchtelingen in Moria. Ze worden geconfronteerd met overbevolking, gebrek aan basisvoorzieningen en traumatische ervaringen. Vrijwilligers en organisaties spelen een cruciale rol bij het bieden van hulp. Ze voorzien in basisbehoeften, bieden medische zorg en psychische ondersteuning. Daarnaast bieden ze een luisterend oor en een gevoel van menselijke verbondenheid. Het boek benadrukt het belang van deze hulp en de impact ervan op de vluchtelingen.

 

Hoe leidt Gods aanwezigheid tot bekeringen in Moria?

 

Het boek beschrijft hoe de aanwezigheid van God in Moria heeft geleid tot bekeringen en doopceremonies onder de vluchtelingen. Ondanks de moeilijkheden en de onzekere toekomst vinden velen troost en hoop in het geloof in Jezus Christus. Ze ervaren Gods liefde en genade, wat leidt tot een diepere verbinding met het geloof. Het boek benadrukt de kracht van het geloof en de impact ervan op het leven van de vluchtelingen.

Aangespoeld geluk


De 23-jarige verpleegkundige Lenne Haksteeg verliest haar hart aan Lesbos en de vluchtelingen daar als ze tijdens een missie naar Lesbos een jonge vrouw bijstaat bij haar bevalling.

 

Als Lenne enkele jaren later opnieuw naar het vluchtelingenkamp gaat, ontmoet ze daar Shadi, het kind dat ze hielp bij de geboorte, maar dat daarbij zijn moeder verloor. Het jongetje is inmiddels een peuter. Zijn vader Yassin, werkt op de dokterspost als vertaler, en probeert zo goed mogelijk voor het kereltje te zorgen.

 

Hoewel het verboden is om als hulpverlener een relatie aan te gaan met een kampbewoner, vat Lenne een steeds diepere genegenheid op voor de kleine Shadi, met zijn prachtige donkere krullenbol, en zijn vader. Lenne weet heel goed dat een relatie met een vluchteling geen toekomst heeft, en daarom sluit ze zich af voor deze gevoelens. Met een hart vol vragen neemt Lenne na een halfjaar afscheid van Lesbos en zijn bewoners. Zal ze Shadi en Yassin ooit weerzien?