Een vrouw uit één stuk: ontdek heling en hoop voor DIS

Vrouw met zonnebloemen

Het boek 'Een vrouw uit één stuk' legt Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) uit en de innerlijke strijd die hiermee gepaard gaat. Het vertelt het aangrijpende verhaal van Margreeth, die hier mee te maken heeft gehad, en haar genezingsproces door de helende aanwezigheid van God. Dit boek biedt inzicht in de geestelijke strijd tussen goed en kwaad in ons dagelijks leven en laat zien hoe geloof en heling hand in hand kunnen gaan. Het toont ook het prachtige, hoopvolle verhaal van iemand die te maken heeft gehad met DIS.

De geestelijke strijd tussen goed en kwaad 


In het boek 'Een vrouw uit één stuk' wordt de geestelijke strijd tussen goed en kwaad beschreven als een innerlijke strijd tussen de verschillende persoonsdelen binnen DIS, ook wel alters genoemd, die ontstaan zijn als overlevingsmechanisme na traumatische ervaringen. Deze strijd uit zich in gevoelens van schuld, onmacht, en het verlangen om geheimen te onthullen maar tegelijkertijd te beschermen. De schrijfster benadrukt dat geheimen en duisternis ons gevangen houden, terwijl de waarheid bevrijding brengt.

Om deze geestelijke strijd te overwinnen, wordt in het boek aangegeven dat het belangrijk is om geduld, vertrouwen en geloof te hebben. Door te leren om de demonen weg te sturen en te streven naar een leeg, vredevol hoofd, kan men innerlijke rust en heling te vinden. In het boek wordt verteld dat het accepteren van de verschillende persoonsdelen en het erkennen van hun bestaan de eerste stap is naar genezing en heelwording.

Zoals Margreeth zelf zegt: "Geheimen zijn van de duisternis en de waarheid maakt vrij!" Ze benadrukt het belang van eerlijkheid, openheid en het doorbreken van de duisternis die ons gevangen houdt in een voortdurende innerlijke strijd. Door de waarheid te omarmen en te streven naar heling en genezing, kunnen we de geestelijke strijd tussen goed en kwaad in ons dagelijks leven overwinnen.Het verwerken van innerlijke strijd


Het vinden van geestelijke rust kan een complex proces zijn. Door bewust te worden van deze innerlijke strijd en deze emoties te omarmen, kunnen we beginnen met het verkennen van de oorzaken en patronen die hieraan ten grondslag liggen.


Het is essentieel om een veilige ruimte te creëren waarin we onszelf kunnen uiten en onze gevoelens kunnen onderzoeken zonder oordeel. Dit kan bijvoorbeeld door middel van therapie, meditatie, schrijven of andere vormen van zelfreflectie. Door het delen van onze innerlijke strijd met anderen die ons steunen en begrijpen, kunnen we nieuwe perspectieven en inzichten verkrijgen die ons kunnen helpen bij het verwerkingsproces.


In het boek lees je dat openlijk delen van gevoelens en gedachten kan leiden tot bevrijding en innerlijke rust. Door eerlijk te zijn tegen onszelf en anderen, kunnen we de last van geheimen en innerlijke conflicten verlichten en ruimte creëren voor heling en groei.


Het is ook belangrijk om geduldig te zijn met onszelf tijdens dit proces, aangezien het verwerken van innerlijke strijd en het vinden van geestelijke rust tijd en toewijding vereist. Door stap voor stap te werken, kunnen we uiteindelijk een dieper gevoel van innerlijke vrede en balans bereiken.

Richting het einde zegt de schrijfster: "Jij bent nu een vrouw uit één stuk!" Ze benadrukt de volledige integratie en heelwording van alle delen van de persoonlijkheid tot een geheel, wat het uiteindelijke doel is van het genezingsproces. Het herstel van eenheid en samenhang in onszelf leidt tot innerlijke rust en veerkracht.


Reviews


Het boek heeft positieve reviews ontvangen van lezers die geraakt zijn door Margreeth's verhaal en de helende kracht van God die erin wordt beschreven.


Een openhartig, indringend en intiem verhaal van een vrouw die jarenlang heeft ervaren wat het is om te leven met gebondenheden van meerdere persoonlijkheden. Wanhopig heeft ze naar haar bevrijding gezocht dmv therapieën, uiteindelijk was het Jezus zelf die haar zorgvuldig en liefdevol volkomen heeft bevrijd. Jezus, haar grote liefde. Een verhaal van hoop en bemoediging. Jezus leeft. Nu mag Margreeth eindelijk ervaren hoe heerlijk het is als een stralende dochter van God anderen Zijn Liefde door te geven. Een absolute aanrader. - Anoniem

Geboeid vanaf de eerste bladzijde. Zo open en zo eerlijk. Het boek verwoord de gevoelens wat ik zelf nooit kon. Genezing voor Margreeth, voor mij, maar ook voor jou door de liefde van Vader God. Zo bemoedigend, na zoveel jaar van therapie. Woorden schieten te kort, mijn hart vloeit over van dankbaarheid na Margreeth haar verhaal te hebben gelezen. - Anoniem


Over de auteur


Margreeth Mooibroek schreef in haar eerste boek haar eigen verhaal hoe ze na jaren van therapieën en medicatie op een wonderlijke wijze door God werd genezen van DIS (meervoudige persoonlijkheidsstoornis). Ze heeft van Gods liefde geproefd in de intimiteit van Zijn aanwezigheid waar Hij haar persoonlijk aanraakte en genas. Haar manier van schrijven vloeit voort uit een diepe intimiteit met God.

Deze passie voor God, onze hemelse Vader, brengt ze in haar nieuwe boek onder woorden. Zo hoopt ze mensen die gebroken en gebonden zijn, in contact te brengen met de helende aanwezigheid van Jezus. Het is haar verlangen om te zien hoe mensen tot herstel komen in Gods aanwezigheid.Lees 'Een vrouw uit één stuk'


Wil je meer ontdekken over geestelijke heling en de kracht van geloof in moeilijke tijden? Leen dan het e-book "Een vrouw uit één stuk" in onze webshop en laat je inspireren door het verhaal van Margreeth Mooibroek.

Een vrouw uit één stuk


“ik weet het allemaal niet meer. De afgelopen weken waren zo zwaar. Ik voel me bitter. Schuldig tot er niets meer van mij over is. Ik kan er niet meer tegen vechten. Ik doe toch niets goed. Ik kan niets. Ik vecht om lief te zijn, maar dat is een moeten.”

‘Een vrouw uit één stuk’ is het persoonlijke verhaal van Margreeth Mooibroek die na jaren therapieën en medicijnen op een wonderlijke wijze door God wordt genezen van DIS (meervoudige persoonlijkheid).


“Je moet er maar mee leren leven”, spraken de hulpverleners. “Een leven zonder antidepressiva en andere dempende medicatie is niet mogelijk.” Tot dat God haar een andere weg liet zien. Een weg van bevrijding, aan de hand van Jezus. Wat voor de wereld onmogelijk is, is mogelijk voor Hem. ‘Een vrouw uit één stuk’ bemoedigt je en wijst je de weg naar totale genezing en diepe innerlijke heling.


Auteur Margreeth Mooibroek heeft een passie voor Jezus. Ze kent Hem en weet dat Hij doet wat Hij zegt. Het is de basis voor haar leven en de manier waarop ze anderen tot hulp wil zijn.