Duik in de betekenissen van getallen in de Bijbel

Daniël

Leer de betekenis van het getal 7 in de Bijbel en ontdek Hebreeuwse getalsymboliek in het boek 'Sprekende Getallen'!

Laat jezelf meeslepen in een fascinerende ontdekkingsreis door de wereld van getallensymboliek in de Bijbel. Dit kan met het boek 'Sprekende Getallen' van Ds. A. Schot. Hier wordt het thema getallen in de Bijbel namelijk prachtig onder de loep genomen. 


Het belang van getallen in de Bijbel


De Bijbel staat vol met intrigerende symboliek. Cijfers en getallen spelen hierin een bijzondere rol. Door 'Sprekende Getallen' te lezen ontdek je dat God getallen als een krachtig communicatiemiddel gebruikt, waardoor we diepere inzichten kunnen krijgen als we op deze manier de Bijbel beginnen te lezen. Deze symboliek leert dat men op God rekenen kan. "Tot in de kleinste details vervult God de symbolische betekenis, die aan getallen verbonden is", aldus het boek.

Het boek 'Sprekende Getallen' biedt een waardevolle kijk in deze symboliek. We leren dat de Hebreeuwse taal letters aan getallen koppelt, wat unieke verbindingen creëert tussen woorden en hun numerieke betekenis. Zo kan de Bijbel nog meer tot ons spreken. Er komen verschillende getallen uit de Bijbel ter sprake, van het cijfer 1 met de kracht van eenheid en eenvoud, tot het getal 70. In het boek neemt Ds. Schot de tijd om bij de verschillende getallen in de Bijbel stil te staan die veelvoudig voorkomen en een diepere blik te werpen op hun waarde en betekenis binnen de Bijbel.


De betekenis van het getal 7 in de Bijbel


Een van de meest bekende en betekenisvolle getallen in de Bijbel is zonder twijfel het getal 7. In 'Sprekende Getallen' legt Ds. Schot uit dat dit getal een diepgaande boodschap van 'rust' met zich meebrengt. Het symboliseert de voltooiing van Gods werk en de rust die Hij ons schenkt. "Zeven is het getal van de rust. In de Bijbel wordt het getal zeven vaak gebruikt voor de dingen die heilig zijn. Voor de dingen die volkomen zijn. De zevende dag was de rustdag. Aan het begin van deze wereld heeft de Heere op de zevende dag van Zijn werken gerust." wordt treffend uitgelegd in het boek.


Het gebruik van het getal 7 in de Bijbel


'Sprekende Getallen' legt uit dat de Bijbel het getal 7 op diverse manieren gebruikt. Denk aan de scheppingsweek, waarin God de wereld in zes dagen schiep en op de zevende dag rustte. Of denk aan de zeven feesten die worden gevierd in het Joodse volk, elk met een diepere betekenis die verwijst naar Gods plan van verlossing. In het boek wordt benadrukt dat het getal zeven herhaaldelijk voorkomt in de Bijbel. Het symboliseert Gods volmaaktheid en voltooiing. Het getal zeven herinnert ons eraan dat God een perfecte timing heeft voor alles.


Hoe God getallensymboliek als krachtig communicatiemiddel gebruikt


In 'Sprekende Getallen' geeft Ds. Schot een uitleg weer van hoe God de getallensymboliek gebruikt als krachtig communicatiemiddel. In het boek legt Ds. Schot bijvoorbeeld uit hoe de sabbat en het jubeljaar werkt. Hij geeft aan dat God wil dat Zijn volk vertrouwt dat Hij voor hen zorgt. 

Een quote uit het boek: "De Heere leert Zijn volk te leven in vertrouwen. Hij leert hen te leven vanuit het offer. Hij leert Zijn volk te leven uit genade. Híj zal zorgen. Ze moesten leven uit de hand des Heeren. Ze mochten niet voor de hele week tegelijk manna meenemen. Ze moesten de sabbatdag in ere houden. De Heere zorgde."


Ontdekkingen door Hebreeuwse getalsymboliek


Zoals je ziet zijn de ontdekkingen uit de Hebreeuwse getalsymboliek wat het boek 'Sprekende Getallen' zo intrigerend maakt. Door de verdiepingsslag in de diverse getallen in de Bijbel, openbaart het boek dat woorden in de Bijbel niet alleen een betekenis hebben op taalkundig gebied, maar ook een specifieke getalswaarde dragen. Door deze getalswaardes te bestuderen, kunnen we diepere betekenissen ontdekken in Bijbelse woorden en zinnen.


Het boek waarschuwt echter ook voor overinterpretatie. "In een geschiedenis moeten de getallen over het algemeen letterlijk genomen worden. In het boek Openbaring hebben de getallen echter juist een symbolische betekenis. Het hangt dus af van de context of we een getal symbolisch mogen nemen of niet." Het belang van het begrijpen van de eenvoudige getallensymboliek in de Bijbel wordt dus ook zeker benadrukt door Ds. Schot.


Over de auteur


Ds. A. Schot, een ervaren predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten, deelt zijn diepgaande kennis van de Bijbel in 'Sprekende Getallen'. Sinds 1998 verkondigt hij het Woord en is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet. Vanwege zijn passie en inzicht in het Woord maakt dat hij een zeer goede auteur is voor dit boeiende werk.


Duik in de wereld van getallensymboliek


Wil jij ook de betekenis van getallen in de Bijbel ontdekken en meer leren over de diepere lagen van Gods Woord? Leen dan nu het e-book 'Sprekende Getallen' van Ds. A. Schot in onze webshop! Klik hieronder op 'E-book lenen' en dompel jezelf onder in de fascinerende wereld van getallensymboliek in de Bijbel. Ervaar hoe God door getallen tot ons spreekt en verrijk je begrip van Zijn Woord. Laat God met Zijn getallen in Zijn Woord tot jou spreken!

Sprekende getallen


God spreekt op verschillende manieren in Zijn Woord. Een van de manieren is de symboliek. In de bundel 'Sprekende kleuren' ging de auteur reeds in op de kleurensymboliek in de Bijbel.


In deze bundel met tien overdenkingen behandelt hij de getallensymboliek. Er zijn stoffen in de Bijbel waarin de getallen een duidelijke symbolische betekenis hebben. Het is een verrijking om oog te krijgen voor deze openbaringsvorm. Wat ligt er een vastheid in dat God ook door getallen spreekt. Getallen zijn immers niet beweeglijk. Men kan op Gods Woord aan!


In de oorspronkelijke talen hebben de afzonderlijke letters ook een getalswaarde. Die symboliek komt in deze bundel niet aan de orde. De auteur beperkt zich tot de ‘eenvoudige’ getallensymboliek in de Bijbel.