Ontdek de 10 lessen van David, een man naar Gods hart

Ontdek de 10 lessen van David, een man naar Gods hart

David, de tweede koning van Israël, wordt vaak beschreven als een man naar Gods hart. Ondanks zijn menselijke zwakheden slaagde hij erin om God te behagen en zijn koninkrijk te verheffen. Zijn leven biedt vele lessen die we vandaag kunnen toepassen. In deze blog zullen we enkele van deze lessen verkennen.

Wie was David?

 • Wie was David?
 • Waarom wordt David beschreven als een man naar Gods hart?

David werd geboren in Bethlehem en was de jongste zoon van Isaï. Hij werd bekend als de slingerende herder die de reus Goliath versloeg en werd later de koning van Israël. David had echter ook zijn fouten en zonden, zoals zijn affaire met Bathseba en zijn complot om haar man te doden. Ondanks dit alles bleef God David zegenen en gebruikte hij hem om zijn volk te leiden en zijn koninkrijk te vestigen.

Les 1: Vertrouw op God in alles wat je doet

 • David's vertrouwen in God als herder
 • David's vertrouwen in God in tijden van gevaar en angst

David leerde op jonge leeftijd om op God te vertrouwen toen hij zijn schapen hoedde. Hij schreef in Psalm 23: "De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets." David bleef zijn hele leven op God vertrouwen, zelfs in tijden van gevaar en angst. In Psalm 56:4 schreef hij: "Op de dag dat ik bang ben, vertrouw ik op U." We kunnen van David leren om op God te vertrouwen in alles wat we doen.

Les 2: Leer van je fouten en zonden

 • David's zonde met Bathseba
 • David's bekering en berouw

David beging een grote zonde met Bathseba, de vrouw van een van zijn soldaten. Hij liet haar man opzettelijk in de strijd doden om haar als zijn vrouw te kunnen nemen. God zondigde tegen David en zijn familie, maar David toonde berouw en bekering. Hij schreef Psalm 51, waarin hij smeekte om vergeving en een rein hart. We kunnen van David leren om onze zonden te erkennen en vergeving te zoeken.

Les 3: Wees een leider die God behaagt

 • David's leiderschap als koning
 • David's erfenis als een man naar Gods hart

David was niet alleen een slingerende herder en een zondaar, maar ook een succesvolle koning. Hij leidde Israël met wijsheid en rechtvaardigheid en was een man naar Gods hart. Hij bouwde een sterk koninkrijk en legde de basis voor de tempel van God. David's erfenis als een man naar Gods hart is nog steeds voelbaar vandaag. We kunnen van David leren om een leider te zijn die God behaagt.

Les 4: Koester vriendschappen

 • David's vriendschap met Jonathan
 • David's vriendschap met Hiram

David had sterke vriendschappen, waaronder zijn vriendschap met Jonathan, de zoon van Saul. Jonathan hielp David te ontsnappen toen zijn vader hem wilde doden, en hun vriendschap was een voorbeeld van onzelfzuchtige liefde. David had ook een goede relatie met koning Hiram van Tyrus, die hem hielp bij het bouwen van de tempel van God. We kunnen van David leren om vriendschappen te koesteren en te cultiveren.

Les 5: Geef dank aan God voor alles wat je hebt

 • David's dankzegging voor zijn redding
 • David's dankzegging voor de bouw van de tempel

David was een man die dankbaar was voor alles wat God hem had gegeven. Hij schreef in Psalm 18: "Ik heb de Heer lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeken om genade." David gaf dankzegging aan God voor zijn redding uit de handen van zijn vijanden en voor de bouw van de tempel. We kunnen van David leren om dankbaarheid te tonen voor alles wat we hebben.

Les 6: Wees moedig in het aangaan van uitdagingen

 • David's moed tegen Goliath
 • David's moed in het verslaan van zijn vijanden

David was een moedige man die geen uitdaging uit de weg ging. Hij toonde zijn moed toen hij de reus Goliath versloeg en toen hij vocht tegen zijn vele vijanden. David schreef in Psalm 27: "De Heer is mijn licht en mijn redding, voor wie zou ik bang zijn?" We kunnen van David leren om moedig te zijn in het aangaan van uitdagingen.

Les 7: Blijf geduldig en vertrouw op God's timing

 • David's geduld in het wachten op zijn koningschap
 • David's vertrouwen op God's timing

David wachtte jarenlang op zijn koningschap, terwijl hij moest vluchten voor de jaloerse Saul. Hij had echter geduld en vertrouwde op God's timing. In Psalm 27 schreef hij: "Wacht op de Heer, wees sterk en houd moed, wacht op de Heer." We kunnen van David leren om geduldig te zijn en te vertrouwen op God's timing.

Les 8: Bid om wijsheid en zoek advies

 • David's gebed om wijsheid
 • David's advies van Abigaïl

David was een man die wijsheid zocht en bad om leiding van God. In 1 Koningen 3 bad hij om wijsheid om zijn volk te leiden. David zocht ook advies van anderen, zoals Abigaïl, toen hij woedend was op Nabal. Abigaïl overtuigde hem om niet te handelen uit wraak, maar om God's rechtvaardigheid te laten zegevieren. We kunnen van David leren om wijsheid te zoeken en advies te vragen.

Les 9: Wees een lofprijzer en aanbidder van God

 • David's lofprijzing in Psalm 150
 • David's aanbidding bij de terugkeer van de ark

David was ook bekend als een lofprijzer en aanbidder van God. Hij schreef vele psalmen, zoals Psalm 150, waarin hij Gods grootheid en goedheid prees. David danste zelfs voor de Heer toen de ark van het verbond werd teruggebracht naar Jeruzalem. We kunnen van David leren om God te loven en te aanbidden.

Les 10: Houd jezelf verantwoordelijk voor je daden

 • David's berouw na zijn zonde met Bathseba
 • David's verantwoordelijkheid voor zijn zonde

David was niet perfect en beging zonde met Bathseba. Maar toen hij werd geconfronteerd met zijn zonde, had hij berouw en nam hij verantwoordelijkheid voor zijn daden. In Psalm 51 smeekte David om Gods vergeving en beloofde hij zijn leven te beteren. We kunnen van David leren om verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden en ons te richten op berouw en verbetering.

Oftewel, David was een man die vele lessen te bieden heeft voor ons leven. Hij was een man naar Gods hart, die God verheerlijkte in alles wat hij deed. We kunnen leren van zijn vriendschappen, dankbaarheid, moed, geduld, wijsheid, lofprijzing en verantwoordelijkheid. Door deze lessen in praktijk te brengen, kunnen we groeien in ons geloof en een leven leiden dat God verheerlijkt.

E-book: David, een man naar Gods hart

Het e-book bestaat uit twintig hoofdstukken waarin een episode uit het leven van David wordt belicht en vertaald naar onze tijd. Door middel van rake vragen word je geholpen om zelf na te denken over de lessen uit de Bijbel en hoe deze toe te passen in je persoonlijke leven. Het boek is bij uitstek geschikt voor persoonlijk gebruik of voor kleine groepen. De praktische toepassingen en heldere schrijfstijl maken het boek geschikt voor zowel beginnende als gevorderde christenen.

Henk Stoorvogel, de auteur

Henk Stoorvogel is voorganger bij de Evangelische kerk VEZ in Zwolle, schrijver en mede-oprichter van De 4e Musketier. Hij is internationaal directeur van De 4e Musketier, waar hij mannen inspireert in hun geloofsleven door middel van expedities en evenementen. Henk Stoorvogel toont in zijn boek zijn kennis van de Bijbel op een toegankelijke manier en biedt praktische handvatten om de lessen uit de Bijbel toe te passen in ons dagelijks leven.

Download het e-book voor je e-reader vandaag nog!

Ben je op zoek naar een inspirerend en praktisch e-book over David en de lessen die we van zijn leven kunnen leren? Dan is ‘David, een man naar Gods hart’ van Henk Stoorvogel een aanrader. Leen het e-book snel voor jouw e-reader en ontdek de lessen van deze bijzondere figuur. Klik hier om het boek te lenen.

                                         

Over de schrijver
Lucel is de oprichter van Geloof-Digitaal. Regelmatig schrijf hij nieuwe artikelen waarmee hij een brug wil slaan tussen het christelijk geloof en digitale technologie.
Reactie plaatsen