Israël: Gods weg naar wereldvrede

Bijbels perspectief op de eindtijd voor Joden en heidenen

Up-to-date

Bijbelkennis wordt gecombineerd met scherpe, actuele inzichten

Bijbelgetrouw

De uitleg wordt onderbouwd met een groot aantal Bijbelteksten

Glashelder

Moeilijke onderwerpen worden op een begrijpelijke manier uitgelegd

Hoe lang zijn Joden nog anti-Jezus?

Hebben Joden een streepje voor bij God omdat ze het verbondsvolk zijn? Of zijn christenen juist 'beter' omdat ze wél in Jezus geloven?

Paulus schrijft in Romeinen 11:25: "een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat". Vrome Joden lijken daarmee een blinde vlek te hebben voor Wie Jezus is. Het aantal Messias-belijdende Joden is slechts 0,01% van het Joodse volk. 

Toch is het onderdeel van Gods plan - en God is trouw aan Zijn beloften. Dat zien aan het wonder van het bestaan van de staat Israël. Maar zien we ook wat God in onze dagen bezig is aan Israël te voltrekken?

Echt waar: vrede op de hele aarde

Dominee Willem J.J. Glashouwer laat in deze cursus zien dat het heil uit de Joden is. Want de Heiland is uit de Joden. Vanuit Israël gaat het heil de wereld in. Het zijn de Joodse apostelen die de Here Jezus zelf uitgekozen heeft om het Evangelie van het Koninkrijk onder de volkeren uit te dragen.

Zeer nauwgezet en Bijbelgetrouw leert hij dat wij Jezus en Zijn Koninkrijk op aarde mogen verwachten. Dus niet alleen vrede in je hart en straks vrede in de hemel. Maar vrede op aarde. De engelen tijdens de kerstnacht bij Bethlehem zongen het al: ‘Ere zij God in de Hoge, en vrede op aarde…’ 

In totaal presenteert de dominee 40 uitwerkingen van het heil dat zicht ontvouwt op aarde. En daarin staat Israël telkens weer centraal. De cursus maakt duidelijk wat de Bijbel profetisch schildert over de toekomst van Israël, de Gemeente, de volkeren en de wereld.

Waar nodig geeft hij een verdieping bij de onderwerpen. Bijvoorbeeld een stukje geschiedenis, de totstandkoming van christelijke feesten maar ook inzicht in de verschillen tussen het Jodendom en de christelijke kerk.

Jesaja 2:2-4 (HSV)

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Fascinerende inzichten

In de cursus komen unieke inzichten aan bod. Zo legt dominee Willem J.J. Glashouwer uit dat er sprake kan zijn van multi-dimensionaliteit waarmee de opstanding en de verschillende verschijningen van Jezus en engelen plotseling begrijpelijker zijn.

En lag Jezus daadwerkelijk 3 dagen en nachten in het graf? Logisch rekenwerk leert dat er slechts 2 nachten zijn tussen Goede Vrijdag en de opstanding op zondag. In de cursus wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Even kennismaken

Ds. Willem J.J. Glashouwer (1944) is Nederlands Hervormd predikant emeritus. Hij was een van de pioniers van de Evangelische Omroep, en later medeoprichter van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort en de Christelijke Hogeschool voor Journalistiek. Daarnaast was hij twaalf jaar voorzitter van Christenen voor Israël.

Verder was hij medeoprichter van het HOLLANDKOOR dat wereldwijd zingt voor (en soms ook in) Israël. Ook publiceerde hij diverse boeken rondom Israël en de eindtijd, waarvan sommigen in vele talen vertaald. Hij is ruim 50 jaar getrouwd met Marianne en ze hebben vier kinderen en acht kleinkinderen.

Dit kan je verwachten

  

Direct beginnen

Na aanmelding, krijg je direct toegang tot de eerste les.

Elke dag een nieuwe les

Elke dag komt er een nieuwe les vrij. Jij bepaalt echter zelf het leestempo.

Altijd op schema

Met de voortgangsindicator zie je altijd waar je bent gebleven.

Modules en lessen

De cursus is opgebouwd uit 44 modules met daarin 95 lessen in totaal.

Mobiele app

Download de mobiele app om de cursus altijd en overal te kunnen volgen.

Stel je vragen

Heb je vragen? Stel ze aan ds. Willem J.J. Glashouwer in de speciale cursusgroep
€ 4 per maand

Israël: Gods weg naar wereldvrede

  • Past bij elk leestempo - jij bepaalt de snelheid
  • Overzichtelijke cursus met voortgangsindicator
  • Mogelijkheid tot vragen stellen aan ds. Willem J.J. Glashouwer


Je start voor een klein bedrag per maand. En als het toch niks voor je is, dan stop je gewoon. Heel eenvoudig en zonder opzegtermijn.