Ga het gesprek aan met jongeren over prikkelende geloofsvragen
30 maart 2022 

Ga het gesprek aan met jongeren over prikkelende geloofsvragen

Jongvolwassenen hebben vaak al bepaalde opvattingen over geloof en kerk. Zij willen deze gesprekken voeren met personen die ze vertrouwen of respecteren. Als ouder, docent of jeugdleider is het daarom goed om te weten wat er speelt en hoe je hiermee kunt omgaan.

Geloof-Digitaal heeft een aantal afleveringen van EO BEAM gebundeld in een cursus. Het doel van deze cursus is om met elkaar goede gesprekken te voeren. We kijken naar verschillende geloofsvragen en werken aan een open houding ten opzichte van elkaars kennis, mening en ervaringen.

Geloofstwijfel in de Bijbel

Geloofstwijfel is van alle tijden. Wij zijn allemaal af en toe in de war over wat we geloven. Soms weten we niet meer waarom iets belangrijk voor ons is of hebben we geen vertrouwen meer in mensen om ons heen. In zo'n situatie is het belangrijk om elkaar te zien en goed met elkaar in gesprek te gaan.  

Dit zijn enkele voorbeelden van geloofstwijfel uit de Bijbel:  

  • Geloofstwijfel van Abraham rondom de geboorte van Izak. Sarah was eigenlijk te oud om nog kinderen te krijgen, dus Abraham twijfelt aan God.
  • Geloofstwijfel van Mozes rondom het leiden van het volk Israël. Mozes is bang dat hij het niet aankan en maakt allerlei tegenwerpingen.
  • Geloofstwijfel van Zacharias rondom  de geboorte van Johannes de Doper. Zacharias gelooft niet dat zijn vrouw Elisabeth zwanger kan worden op hoge ouderdom en kan daarom niet praten tot de geboorte van Johannes.

Geloofsvragen in het christendom

Er zijn mensen die twijfelen of Jezus wel echt bestaat. Ze denken dat de boodschap over hem geschreven is door mensen en niet door God. Er was geen camera om beeldmateriaal te maken, dus blijft het voor hen een mysterie.

De meest genoemde reden om te twijfelen aan God is dat mensen gekwetst worden door anderen, of zich onrechtvaardig behandeld voelen. Ze vragen zich dan of God echt goed en liefdevol is. Dat kan in een wereld die bijna altijd te kort schiet, heel moeilijk te begrijpen zijn. Ze denken dan dat je op jezelf moet vertrouwen om alles te overleven.

Geloofsvragen en twijfel bij de jeugd

Jezus zegt dat wij een relatie moeten hebben met God en elkaar. Ook lezen we in de Bijbel over Jezus' toespraken, waarin hij ons helpt om beter te weten wat geloof is.

Het gaat erom dat jongeren zich veilig voelen om te twijfelen aan wat ze geloven. Ze moeten weten dat het christelijk geloof ook vaak twijfels met zich mee brengt. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met jongeren. We moeten niet bang zijn voor hun geloofsvragen!

Om het voor jongeren makkelijk te maken, kunnen de vragen en onderwerpen worden besproken die staan onder elke video in deze cursus. Daar kunnen de jongeren met elkaar over praten en een eigen mening vormen. 

Voorbeelden van gespreksvragen en onderwerpen

Voorbeelden van gespreksvragen voor jongeren zijn: Wat is de boodschap die Jezus brengt? Waarom wordt er over God gepraat, maar wordt Hij niet ervaren? Hoe kan het dat we geloven in een God die straffen uitdeelt?

Maar ook onderwerpen als: hoe ga je er mee om als je twijfelt aan jezelf, een ander maar ook aan Jezus? Is er een verschil tussen twijfel en ongeloof?

Spel geloofsvragen

Als de groep nog nieuw is, kan je het ook in de vorm van een spel met een bal uitvoeren. Door het elkaar toespelen van de bal, moet de ontvanger een vraag beantwoorden. Bijvoorbeeld: "Vertel iets over jezelf en waar je in gelooft". Daarmee kunnen de jongeren elkaar beter leren kennen.

Gratis cursus

Ben jij nieuwsgierig naar antwoorden op geloofsvragen van jongeren? Bekijk dan deze cursus!


Over de schrijver
Lucel is de oprichter van Geloof-Digitaal. Regelmatig schrijf hij nieuwe artikelen waarmee hij een brug wil slaan tussen het christelijk geloof en digitale technologie.
Reactie plaatsen