De dood is abnormaal - wat de Bijbel ons leert over leven en sterven
28 april 2023 

De dood is abnormaal - wat de Bijbel ons leert over leven en sterven

Wat is de dood?

Dood is het einde van het biologische leven. Wanneer we sterven, houdt ons hart op met kloppen en stoppen onze hersenen met werken. Ons lichaam begint langzaam te ontbinden en keert terug naar de aarde.

Waarom is de dood abnormaal?

De dood is abnormaal omdat God ons heeft geschapen om eeuwig te leven. Toen God de mens schiep, plaatste hij hem in een perfecte omgeving waar hij eeuwig zou kunnen leven. De dood is het gevolg van de zondeval en is daarom abnormaal.

Waarom is het belangrijk om te begrijpen wat de Bijbel ons leert over leven en sterven?

De Bijbel is het Woord van God en bevat de waarheid over ons bestaan. Als we willen begrijpen waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan, moeten we de Bijbel raadplegen. De Bijbel leert ons ook hoe we met de dood kunnen omgaan en hoe we ons kunnen voorbereiden op het eeuwige leven.

De oorsprong van de dood

De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen naar zijn eigen beeld en gelijkenis. God plaatste de mens in de tuin van Eden, waar hij de vrijheid had om van alle bomen in de tuin te eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad.

Helaas verleidde de duivel Eva om van de boom van kennis te eten, en zij verleidde Adam om hetzelfde te doen. Door deze daad van ongehoorzaamheid vielen de mensheid en de schepping zelf onder de vloek van de zonde. De dood werd een realiteit voor de mensheid en de schepping.

De gevolgen van de zonde zijn duidelijk in onze wereld. Ziekte, pijn, lijden en de dood zijn de resultaten van de zondeval. De mensheid werd van God gescheiden en had een Verlosser nodig om de relatie te herstellen.

De belofte van onsterfelijkheid

God beloofde dat er een nakomeling van de vrouw zou komen die de duivel zou overwinnen en de dood zou verslaan. Deze belofte van onsterfelijkheid werd gegeven aan Adam en Eva, en het is de hoop van alle gelovigen in Christus.

God beloofde ook aan Abraham dat door zijn nakomelingen alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Jezus Christus, de Zoon van God, kwam uit de stam van Juda, een van de twaalf stammen van Israël.

God beloofde aan David dat er altijd een nakomeling van hem op de troon zou zitten. Jezus Christus is de vervulling van deze belofte, want hij zal voor altijd regeren als Koning der koningen en Heer der heren.

Jezus Christus en de opstanding

Jezus Christus werd geboren als een mens, maar hij was ook de Zoon van God. Hij leefde een perfect leven en predikte de waarheid over God en het Koninkrijk van God. Hij verrichtte vele wonderen en tekenen om te laten zien dat hij de Messias was.

Helaas werd Jezus verraden en veroordeeld tot de dood door kruisiging. Hij stierf aan het kruis als offer voor onze zonden, om ons te verlossen van de dood en het eeuwige leven mogelijk te maken.

Drie dagen na zijn dood stond Jezus Christus op uit de dood en verscheen aan zijn discipelen en vele anderen. Zijn opstanding bewijst dat hij de Zoon van God is en dat hij de macht heeft om ons te verlossen van de dood en het eeuwige leven te geven aan allen die in hem geloven.

De hoop op eeuwig leven

Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde om zijn koninkrijk te vestigen en alle dingen te herstellen naar de oorspronkelijke staat van perfectie zoals God die bedoeld heeft. Op die dag zullen de gelovigen die gestorven zijn, worden opgewekt en zal er geen dood meer zijn.

De Bijbel belooft dat degenen die in Jezus Christus geloven, eeuwig leven zullen hebben en dat de dood niet het einde is. We zullen opgewekt worden en een nieuw, onsterfelijk lichaam ontvangen, net zoals Jezus Christus is opgestaan uit de dood.

Als gelovigen hebben we de verantwoordelijkheid om ons leven te leiden in overeenstemming met de wil van God en om anderen te vertellen over de hoop die we hebben in Jezus Christus. We moeten ons voorbereiden op de wederkomst van Jezus Christus en onze hoop op eeuwig leven vasthouden.

E-book: 'De dood is abnormaal'

In zijn boek 'De dood is abnormaal' legt Dick van Steenis uit hoe de Bijbel ons leert over leven en sterven. Van Steenis begint met het beschrijven van de impact van de dood op ons leven. Hoe vaak horen we niet dat iets 'doodgewoon' is? Maar als we geconfronteerd worden met het verlies van een geliefde, weten we dat er niets 'gewoons' aan de dood is. Het is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in ons leven.

Maar volgens Van Steenis keert God ons in die diepste momenten niet de rug toe. In de Bijbel zien we dat God bereid was om Zijn eigen Zoon te laten sterven, zodat de dood verslagen kon worden. Jezus is de grote Overwinnaar en door Hem hebben we de hoop op eeuwig leven.

Maar wat betekent dat voor ons leven hier op aarde? Van Steenis benadrukt het belang van het leven en het feit dat we er alles uit moeten halen wat erin zit. De dood kan ons juist inspireren om bewust te leven en ons te richten op wat echt belangrijk is.

Dick van Steenis is een bekende Bijbelleraar en spreker in Nederland. In dit boek deelt hij zijn kennis en inzichten over de Bijbelse visie op de dood. Het is een inspirerend en persoonlijk boek dat je helpt om anders te kijken naar leven en sterven.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Leen dan het e-book 'De dood is abnormaal' van Dick van Steenis in onze webshop. Laat je inspireren en ontdek wat de Bijbel ons leert over leven en sterven.

                                                 

Over de schrijver
Lucel is de oprichter van Geloof-Digitaal. Regelmatig schrijf hij nieuwe artikelen waarmee hij een brug wil slaan tussen het christelijk geloof en digitale technologie.
Reactie plaatsen