Leiden alle geloven tot God?

Leiden alle geloven tot God?

In Romeinen 1:19-21 staat dat de waarheid over God bekend is aan alle mensen omdat God deze aan hen kenbaar gemaakt heeft. In plaats van de waarheid over God te accepteren en zich er aan te onderwerpen, wijzen de meeste mensen echter deze waarheid af en zoeken ze hun eigen manier om God te begrijpen. 

De enige weg

Dat leidt echter niet tot inzichten over God, maar tot zinloze overpeinzingen. Dit vormt de basis voor de vele religies. Ongeacht welke religie iemand aanhangt, ieder persoon zal God na de dood ontmoeten (Hebreeën 9:27). maar er is slechts een religie die zal resulteren in de aanvaarding door God en dat is het Christendom, want alleen door Zijn verlossing door geloof in Jezus Christus kunnen wij Hem vrijmoedig/onbevreesd naderen. Want Jezus zei in Johannes 14;6 : ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. 

Jezus Christus heeft dus gezegd dat Hij de ENIGE WEG is naar God. Onze eeuwige bestemming hangt dus af van onze persoonlijke keuze of we vertrouwen op de Enige die ons ‘zondeprobleem’ kan oplossen. Als we bij God willen komen, is het vanzelfsprekend dat we dit moeten doen op de manier die Hij Zelf voorschrijft.

De oprichters van alle andere godsdiensten waren slechts mensen, en niet God zelf. God zelf is de oprichter van het christendom. God maakte de mens om een relatie met hem te hebben. Maar doordat er zonde en dood in de wereld kwam door de ongehoorzaamheid van Adam (de eerste mens). Daardoor is de hele mensheid schuldig aan zonde en de geestelijke dood. (Romeinen 3:23).

Maar God houdt zoveel van de mens dat hij zijn Zoon voor ons gaf. zijn gift van eeuwige leven kostte ons niets, maar kostte Hem alles. Geen andere oprichter van een godsdienst houdt zoveel van mensen en heeft dit bewezen door zichzelf op te offeren. Andere godsdiensten eisen goede werken van mensen om gered te worden. Terwijl God ons zelf een weg geeft tot Hem. 

Andere religies

Het bestaan van Jezus is moeilijk te ontkennen. Niet alleen in het christendom, maar ook in andere religies wordt duidelijk dat Jezus op aarde geleefd heeft. Laten we een paar religies als voorbeeld nemen. Bij het hindoeïsme zijn de gedachten over Jezus sterk verdeeld. Sommigen zien hem als een gewoon mens dat bestaan heeft. Anderen noemen hem een spirituele leraar en sommigen geloven dat Jezus India bezocht heeft en daar het hindoeïsme bestudeerd heeft. Voor sommige atheïsten was Jezus een gewoon mens. Niet veel meer dan een joodse leraar.  Hij kon geen wonderen doen en was geen God. Moslims geloven dat Jezus een belangrijke profeet was die gestuurd is door God, maar dat hij niet goddelijk was en ze geloven niet dat Jezus was gekruisigd.

Een ander punt is dat de verschillende religies elkaar tegenspreken. God kan niet tegelijkertijd persoonlijk en onpersoonlijk zijn, enkelvoudig en drie-enig zijn of eindig en oneindig zijn. 

De bijbel beschrijft de aanbidding van valse goden als zinloos en waardeloos. God zei tegen het volk van Israël: U mag geen andere goden aanbidden dan mij (Exodus 20). God denkt nog steeds hetzelfde over de aanbidding van andere goden. Hij zegt tegen de personen die hem willen aanbidden dat ze niet langer om mogen gaan met mensen die aan valse aanbidding doen: Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt u af (2 Korinthe 6:14-17). Als alle religies hetzelfde zijn en naar God leiden, waarom zou hij dit gebod dan hebben gegeven?

Bekijk de video

Bron: ChristenDOM?

Reactie plaatsen