Geloof-Digitaal opstanding

Stond Jezus echt op uit de dood?

Ja! Jezus is waarlijk opgestaan uit de dood.

Manuscripten

We duiken eerst in hoe de gebeurtenissen zijn vastgelegd en wat gebruikelijk was voor die tijd. In die tijd werden zogenoemde manuscripten opgesteld, een soort boeken/rapporten. Om je een idee te geven; Van betrouwbare verhalen waarvan we vandaag de dag geloven dat ze zijn gebeurd zijn meestal 7 – 20 manuscripten gevonden (zie figuur hiernaast). Dit zijn documenten/kopieën van getuigen en historici. Manuscripten van het Nieuwe Testament zijn er al meer dan 5000 gevonden. Dat is op z’n minst opmerkelijk.

Om uit te leggen dat mensen geloven van het bestaan van historische figuren zoals Julius Cesar, iedereen gelooft in hem en niemand twijfelt eraan dat hij geleefd heeft omdat er manuscripten van zijn. Hij staat in de geschiedenisboeken en niemand heeft zich ooit afgevraagd of hij ooit heeft bestaan. Maar er zijn veel minder manuscripten van hem dan van het Nieuwe Testament dus waarom zou je dit betwijfelen?

Ook in meerdere niet-gelovige verslagen is vastgelegd dat Jezus is gestorven aan het kruis en veroordeeld door de Joden. Dat Jezus heeft geleefd en is gekruisigd is een historisch feit. 

Bronnen buiten de Bijbel

 • Tacitus, The Annals and the Histories
 • Ehrman, Why was he killed?
 • Sanders, The Historical Figure of Jesus
 • Suentonius
 • Talmoed
 • Thallus
 • Flavius Jesephus, Joodse Oudheden


De opstanding van Jezus staat in het Nieuwe testament in de Bijbel in meerdere hoofdstukken:

 • Mattheüs 28
 • Markus 16
 • Lukas 24
 • Johannes 20

Dit zijn de 4 evangeliën waarin alle 4 staat dat Jezus is opgestaan.

Waarom de opstanding geloofwaardig is

Er is veel historisch bewijs voor zijn opstanding. Zo claimt Paulus dat meer dan 500 ooggetuigen Jezus opstanding zelf gezien hebben. Stel dat Paulus loog, dan hadden ze hem gevraagd waar die ooggetuigen zijn, Paulus kon ze niet aanwijzen, en had de boodschap nooit zo snel verspreid. (1 Korinthe 15:6)

De ooggetuigen

Als het gelogen dan zou Jezus niet verschijnen aan zoveel mensen. Het kan niet dat op hetzelfde moment een grote groep ineens gelooft dat Jezus is opgestaan en dat ze allemaal ziek in hun hoofd waren of dat alleen bij 1 persoon God tegen diegene sprak (zoals bij Mohammed) (voorbeeld: in een hallucinatie kan het niet dat je iemand aanraakt en dat de andere discipelen het ook zien. Dit is niet mogelijk, niet meer mensen kunnen dezelfde hallucinatie nagaan)

Vervolging bij de ooggetuigen

In Handelingen staat overduidelijk dat de christenen erg vervolgd werden vanwege hun geloof in de opstanding en prediking, dit is al genoeg reden om te begrijpen dat dit niet gelogen is want waarom als de discipelen zo erg worden vervolgt zouden ze erover liegen. Ze hebben hun hele leven gegeven om dit te vertellen en te geloven dus waarom zouden ze hierover liegen. Hierbij komt ook nog dat ze hun oude leven helemaal zouden moeten verlaten voor dit, waarom zou je je leuke succesvolle leven als wat je ook was helemaal achter je laten om je eigen leugen te volgen. Zelfs familie en vrienden gaan je achter laten voor dit.

Ooggetuigen werden niet beloond

Als je bijvoorbeeld een valse profeet zou vergelijken met Paulus of een andere ooggetuige, dan moet je kijken wat is het verschil en wat maak Mohammed een leugenaar en Paulus een man die de waarheid spreekt: de ooggetuigen verdienden niks aan wat ze vertelden, ze verloren hun leven en werden vervolgd. Dat maakt het geloofwaardig omdat ze bereid waren alles ervoor te geven.

Het lege graf

Jezus bestond echt wat is bewezen en is waarlijk gestorven aan het kruis, mensen vragen zich dan vaak af of hij dan ook is opgestaan, een paar redenen zijn al genoemd, nog een reden ervan dat het klopt is dat er geen bewijs is van dat hij nog steeds gestorven is, want het graf waarin hij begraven werd is leeg! Zijn lichaam was/is nergens te vinden dus ze kunnen ook niet bewijzen dat hij nog steeds dood is! Het is dus wel te bewijzen dat Hij gestorven is en begraven is maar dat hij nog steeds dood is, is niet te bewijzen omdat zijn lichaam weg is.

Vermeldingen in het Oude Testament

In het oude testament is ook aangekondigd dat Jezus zou opstaan uit de dood:

Job 19:25-27: ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.
Psalm 118:22-24: De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
Jesaja 25:8: Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.

Jezus heeft het zelf verteld

Jezus heeft zelf ook aangekondigd dat hij zou opstaan in de bijbel:

 • Mattheüs 16:21
 • Mattheüs 17:22 en 23
 • Mattheüs 20:19
 • Markus 8:31
 • Markus 9:9 en 10
 • Markus 9:31
 • Markus 10:33 en 34
 • Lukas 9:22
 • Lukas 18:33

Bekijk de video

Bron: ChristenDOM?

Reactie plaatsen