Heeft Jezus bestaan?

Heeft Jezus bestaan?

Jezus is een naam die wereldwijd bekend is, de meeste mensen hebben iets over Hem gehoord. Toch zijn er ook mensen, vooral in het Westen, die beweren dat Jezus nooit bestaan heeft. Voordat wij over Jezus gaan praten zullen we speciaal voor deze groep mensen eerst iets vaststellen. Hebben we het hier nou over een sprookjesfiguur of iemand die echt heeft bestaan?

Bijbelse bronnen

Predikant Edward van der Kaaij kwam in 2015 in de Trouw met een interview getiteld 'Jezus heeft nooit bestaan’. Hier beargumenteert hij dat Jezus slechts een mystiek figuur is.

Mythe of niet, dat Jezus een enorme invloed op de wereld heeft achtergelaten kan niemand ontkennen. We kennen zelfs het concept van ‘voor Christus’ en ‘na Christus’ voor het benoemen van tijdperken. Een goede vraag komt dan direct op, als Jezus puur mystiek was, waarop is deze datering dan gebaseerd? Het is niet alsof mystieke figuren een geboortedatum hebben.

Jezus is een historisch figuur. Om een historisch figuur te bestuderen, zoeken we naar geschreven verhalen van ooggetuigen. Die zijn in het geval van Jezus al 25 jaar na de gebeurtenissen gevonden in het Nieuwe Testament van de bijbel in het boek Marcus. Dat klinkt misschien lang voor moderne begrippen, maar weet dan wel dat de eerste geschreven bronnen over Caesar 1000 jaar na zijn leven geschreven zijn.

Misschien denk je nu wel ‘’Oke, leuk dat de Bijbel zegt dat Jezus echt bestaan heeft maar wie zegt dat ik de Bijbel kan geloven?’’ Een logische vraag die we in dit artikel verder behandelen.

Andere bronnen dan de Bijbel

Buiten de bijbel zijn er ook niet christelijke geschiedschrijvers die het bestaan van Jezus bevestigen. De Romeinse Tacitus en Joodse Flavius Josephus bijvoorbeeld, zij leefden in de eerste eeuw en hebben geschreven over Jezus' leven en kruisiging, wat maakt dat ook niet-Christenen Zijn bestaan bevestigen.

Tacitus bijvoorbeeld. Hij wordt door veel mensen beschouwd als de belangrijkste Romeinse geschiedschrijver ooit. Hij leefde in de eerste eeuw en in één van zijn boeken (zie referentie onderaan dit artikel) heeft hij het over Jezus. Hij beschrijft daar hoe Jezus door Pontius Pilatus is gekruisigd.

Maar daar blijft het niet bij.

Iemand anders is Josephus. Flavius Josephus was een joodse geschiedschrijver die ook in de eerste eeuw leefde. Ook hij bevestigt dat Jezus Christus een historisch persoon is.

Moderne inzichten

Maar wat zeggen moderne wetenschappers hierover? Een van de zaken die snel opvallen is dat het bestaan van Jezus eigenlijk weinig wordt besproken in de academische wereld. Wij hebben in ons onderzoek geen onderzoek gevonden waarin beweerd wordt dat Jezus nooit bestaan heeft. Dat wil echter niet zeggen dat sceptici niet bestaan. Sites als jesusneverexisted.com maken dat wel duidelijk. Er is zelfs een begrip voor mensen die niet geloven in de historische Jezus, ‘Mythicists’.

Dus wat zeggen de Mythicists? Een van de meest overtuigende en uitgebreide verwerpingen van het bestaan van Jezus vonden we op Atheist.org. Een van de meer overtuigende punten is in feite het omgekeerde van wat Elias zojuist behandelde. Ja, er zijn inderdaad twee geschiedschrijvers die het over Jezus hebben, maar beide doen ze het best kort. Is twee niet wat weinig voor een man die zo belangrijk was? Er zijn 42 bekende geschiedschrijvers uit de tijd waarin Jezus geleefd zou hebben, de andere 40 noemen hem niet.

Nu is het leuk om met een cijfer als 42 rond te gooien en dat een argument te noemen, maar in zichzelf zegt het nog niets. Het is een ‘argument van stilte’, en alhoewel deze zeker gebruikt worden door historici wordt dat altijd voorzichtig gedaan. Een zwak onderbouwd argument van stilte zegt namelijk niets. Volgens `A Guide to Historical Method` werkt zo’n argument alleen als de schrijver er absoluut over geweten moest hebben en het wetende, hij er absoluut een aantekening van had moeten maken.

Dus, hoe ‘beroemd’ was Jezus eigenlijk? Hadden de schrijvers er absoluut over moeten weten toen Jezus nog leefde? De Bijbel beschrijft dat hij bekend was in heel Syrië. Dat is een gebied waardoor je in een paar dagen kan lopen. Met zo’n kleine radius is het erg lastig om vol te houden dat geschiedschrijvers “absoluut over hem geschreven zouden hebben” als Jezus bestond. Het argument is te zwak om het bestaan van een figuur zo bekend mee te ontkennen.

In de woorden van Bart D. Ehrman, een theoloog die het christelijk geloof heeft verlaten: ‘I can assure you, as a historian, that whatever else you might want to say about Jesus: he certainly existed’.

Dus, wat willen we nog meer zeggen over Jezus? Hij bestond dus, maar wie was Hij? Was hij slechts een wijs persoon of misschien een profeet? De Zoon van God? Of was Hij gewoon de weg kwijt? Dat is waar dit artikel over gaat. Lezen dus!

Bekijk de video

Referenties

  • Flavius (Antiquities of the Jews Book 20 Chapter 9, 1) ‘’Jakobus de broer van Jezus die Christus genoemd werd’’. Flavius Josephus is één van de bekendste Joodse geschiedschrijvers uit de oudheid.
  • Tacitus ( Annals Book 15, Chapter 44. 110AD+-) ‘’In Rome was er een groep mensen die christenen genoemd werd. Christus, (waar de naam christenen vandaan kwam), ontving van Pontius Pilatus de extreme doodstraf (kruisdood) tijdens het bewind van keizer Tiberius (14 AD- 37 AD). Tacitus is één van de bekendste Romeinse geschiedschrijvers.

Bron: ChristenDOM?

Reactie plaatsen